• 21 stycznia 2020
 • komentarzy
 • 472 osób przeczytało
 • to!

Dekalog matki

 1. „Wola Boża” – to tylko dwa słowa, a to jest księga życia naszego, za którą będziemy mieć nagrodę wieczną w niebie albo karę, gdy jej nie będziemy pełnić (L. 3).
 2. Człowiek w życiu dużo może przeżyć, ale siły do tego przeżycia czerpie tylko z Boga (L. 4).
 3. A jedno najważniejsze […], żeby Pan Jezus był zawsze w sercu i żeby Mu tam było dobrze (L. 5).
 4. Modlitwa matki w intencji dzieci to jakby ognisko rozpalone, przy którym dzieci doznają ciepła (L. 7).
 5. O każde dziecko trzeba się martwić inaczej, a wszystko w jednym celu: aby zbawiły duszę swoją (L. 9).
 6. Bo ja żyję nie po to, bym dla swoich dzieci była ciężarem (L. 11).
 7. Owoc wychowania dzieci – to zbawienie wieczne, aby ani jedno nie zginęło (L. 16).
 8. Więcej pamiętam o tych dzieciach, które są dalej (L. 46).
 9. [Dziecko] idź w życie, nie bój się. Ja ci pomogę swoją gorącą modlitwą, a także przykładem (L. 3).
 10. Przykładem, ofiarą, modlitwą i życiem świętym wspierajmy jedni drugich (L. 16).

 

KWADRANS DLA DUCHA

 

Propozycja tekstu do modlitwy osobistej

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus
ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

(Ewangelia wg św. Jana 19,25–27)

 

Pytania do refleksji
1. Czy są takie dziedziny życia, do których chciałabym zaprosić Maryję jako moją matkę? Jakie są to dziedziny?
2. Do czego skłania mnie spotkanie ze świadkiem wiary, którym była Anna Augustyn?

 

Spotkanie w grupie dzielenia
1. Jaki obszar życia mojej rodziny chciałabym dziś szczególnie powierzyć Maryi?
2. Która z myśli Anny Augustyn (zawarta w „Dekalogu matki” lub w innej części książki) szczególnie mnie porusza i dlaczego?