źródło: https://www.shutterstock.com/
  • 23 kwietnia 2018
  • komentarzy
  • 886 osób przeczytało
  • to!

Geniusz Niepodległości

Twórcami wszystkich walk o niepodległość Polski były prawie zawsze jednostki. Większość społeczeństwa, oślepiona siłą władz zaborczych, nawet myśl o walce uważała za nierozsądną brawurę. Niepodległość tylko dla wychowanków Idei wolności była świętym hasłem życia i przykazaniem narodowym.

Po upadku powstania roku 1863 bohaterowie walki cierpieli niedostatek lub żyli w katorgach, ale stokroć więcej bolała ich niewdzięczność tych rodaków, którzy unikali ich ze strachu przed władzami zaborczymi i represjami. Nasi bojownicy wolności jakże często musieli ukrywać blizny ran, gdyż w przeciwnym razie zostaliby wyklęci.

Dopiero Komendant Józef Piłsudski po objęciu władzy w Państwie przyznał im prawa wojowników narodowych i dał im zaopatrzenie materialne.

Walki o naszą niepodległość to najpiękniejsze karty historii polskiej porozbiorowej, które stwierdzają nadludzkie poświęcenie garstki Szermierzy Idei w boju i w kazamatach więzień zaborczych. Z tej garstki pierwszy jest nieugięty bojownik Wolności — Józef Piłsudski, Komendant i Twórca organizacji wojskowych polskich, Twórca Legionów.

W wojnie światowej Legiony przypomniały całemu światu sprawę Polski. Wobec potęgi armii walczących — garstka to była jeno, ale garstka bohaterów, którzy nie dla żołdu ani z musu, a tylko z nakazu Ideologii niepodległościowej — szli świadomi celu — z ukochanym Komendantem na czele.

I znowu — było to poświęcenie nadludzkie, bez zrozumienia u swoich, poświęcenie, z którego mimo to korzystają i ci, którzy dla niepodległości Polski niczego nie uczynili, przeciwnie — bezmyślnie lub złośliwie krytykowali czyny oceniane z szacunkiem nawet przez wrogów…

Mimo małoduszności owych ludzi –Ideologia Marszałka Józefa Piłsudskiego z każdym rokiem jaśniej promienieje! Marszałek Piłsudski stał się Wodzem nie tylko Legionów, ale całego narodu, dla którego wywalczył niepodległość. I tę krwią i poświęceniem okupioną niepodległość ugruntowuje Marszałek w mocarstwowej Państwowości Polskiej!

Nie tylko z potrzeby serc polskich, lecz w imię sprawiedliwości dziejowej, wołamy głośno i dobitnie: Marszałek Józef Piłsudski jest ucieleśnieniem Idei Niepodległości i Symbolem jej Odrodzenia, jest i pozostanie na zawsze — GENIUSZEM NIEPODLEGŁOŚCI!

Lwów 1932 MARIAN DZIĘDZIELEWICZ

 

 

Fragment z książki: „Geniusz Niepodległości”