• 21 maja 2016
  • komentarzy
  • 1529 osób przeczytało
  • to!

Najlepsza Książka Katolicka portalu granice.pl

wkm granice

Wielka Księga Miłosierdzia otrzymała przyznawaną przez portal granice.pl nagrodę za Najlepszą Książkę Katolicką.

wielka-ksiega-milosierdzia    

Czasem wydaje się, że sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie, a miłosierdzie oznacza rezygnację ze sprawiedliwości. Tak się zdarza w relacjach między ludźmi. (…) Inaczej jest w szaleńczych planach miłości Boga. Bóg jest absolutnie miłosierny i absolutnie sprawiedliwy. Jak to możliwe?
ks. prof. Mariusz Rosik

Zbawienie człowieka nie dokonuje się dzięki ludzkiej przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji, polityki, ekonomii, nauk społecznych, lecz dzięki otwarciu w wierze na łaskę Boga najpełniej objawioną w osobie Jezusa Chrystusa.
ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel

Czy orędzie o Bożym Miłosierdziu przekazane przez św. Faustynę było rewolucją w teologii? Kościół głosił te prawdy od początku swego istnienia. A wywodził je z Pisma Świętego, które można nazwać Wielką Księgą Miłosierdzia. Jak czytać i rozumieć  biblijne teksy o miłosierdziu? Pomogą nam w tym najlepsi polscy bibliści, którzy wprowadzą nas w świat biblijnych tajemnic i przypowieści. Wielka Księga Miłosierdzia zawiera wybór tekstów biblijnych na temat miłosierdzia Bożego wraz ze znakomitymi komentarzami ks. prof. dr. hab. Stanisława Hałasa, ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika, ks. prof. dr. hab. Mirosława Stanisława Wróbla, ks. dr. Piotra Kota. Wersetom biblijnym towarzyszy bogaty wybór tekstów papieskich poświęconych Miłosierdziu Bożemu – fragmenty homilii, listów, adhortacji i encyklik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Album zawiera ponadto reprodukcje dzieł sztuki,  kolorowe fotografie m.in. ukazujące miejsca święte w Palestynie, architekturę sakralną. Bóg Miłosierny czeka na każdego w Swoim słowie i chce, jak miłosierny Samarytanin, opatrzyć ludzkie rany. Daj Mu się porwać…

Autorzy:

dr BEATA LEGUTKO, doktor filozofii, żona, matka trojga dzieci, pisze książki, prowadzi warsztaty dla dzieci przedszkolnych.

ks. prof. STANISŁAW HAŁAS, sercanin, pracuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jest dyrektorem Instytutu Nauk Biblijnych, specjalizuje się w zagadnieniu miłosierdzia w nauczaniu biblijnym.

ks. dr PIOTR KOT, biblista, rektor WSD w Legnicy, wykładowca egzegezy NT i języków biblijnych w PWT we Wrocławiu.

ks. prof. MARIUSZ ROSIK, prowadzi pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, prowadzi stronę: www.rosik.archidiecezja.wroc.pl

ks. prof. MIROSŁAW STANISŁAW WRÓBEL, kierownik Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, dyrektor i redaktor projektu „Biblia Aramejska” nagrodzonego feniksem 2015 w dziedzinie literackiej za pierwszy tom: Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy (Biblia Aramejska), Lublin 2014.