Kontakt

Wydawnictwo M Sp. z o.o. Al. J. Słowackiego 1/6,

31-159 Kraków

NIP 6770050356

sekretariat: mwydawnictwo@mwydawnictwo.pl redakcja: bpaluch@wydawnictwom.pl