• 11 października 2016
  • komentarzy
  • 810 osób przeczytało
  • to!

Wtorek

Beata Legutko

Dysputa

– Czego żałujecie, święte dusze z Czyśćca na ziemi, którą opuściłyście?

Żałuję zlekceważonej łaski. Udzielono mi jej tak obficie, w każdym momencie życia, z takimi ponaglającymi zachodami (zabiegami)…

Chrześcijańskie odnowienie, święte inspiracje, dobre przykłady, znaczne poparcie (przychylność), jeśli chodzi o ochronę przed niebezpieczeństwem, niesienie pomocy, o pokusy, o przebaczenie po upadku. Jakże niezliczona suma łask, związanych z wyborem…! Odrzuciłam jedne, chłodno zaakceptowałam drugie, nadużywając większości z nich.

Och! Gdybym tylko miała chwilę, swobodę, aby zaspokoić moje pragnienie tych źródeł miłosierdzia, które wytryskały z Najświętszego Serca Jezusowego i niech grzeszników i obojętnych spotyka wzgarda!

Posłuchajcie świętej Małgorzaty-Marii, która mówiła wam z wysokości Nieba, tak jak my wam to mówimy z głębi naszych płomieni: „Jasne jest, że nie ma nikogo w świecie, kto nie odczułby różnych rodzajów pomocy, jeśli odczuwał dla Jezusa Chrystusa wdzięczną miłość, taka, jakiej dajemy świadectwo przez przywiązanie do jego Najświętszego Serca”. (Dzieło Świętej Małgorzaty-Marii, t. II)

 

Bogobojne praktyki

• Postanowienie. Przyjść z pomocą dzisiaj, w Czyśćcu, przy użyciu wszelkich możliwych środków, duszom wiernych przybyłych z wszystkich stron świata i polecić nas tym, które w tym momencie idą do Nieba.

• Duchowe ćwiczenie. „Dobro jednej łaski jest wyższe od dobra naturalnego całego wszechświata” (Święty Tomasz).

• Zadośćuczynienie. Kilka praktyk odpustowych na cześć Najświętszego Serca Jezusowego.

• Motyw. Pozwólcie się wzruszyć przez jej wielki smutek i pokorę, z jaką znosi ona długie cierpienia, będzie wam ona za to wdzięczna! Błogosławieni będziecie, jeśli uzyska ona dla was pokorę w tym świecie, żebyście byli wysławieni w tym drugim.

 

hohkpne

 

Tekst pochodzi z książki:

wolanie-z-z-zaswiatow-czego-chca-od-nas-dusze-czysccowe

Beata Legutko

dr filozofii, redaktor w pismach LIST i BIBLIA Krok po kroku