źródło: fot. Stephen Weigel, Bazylika św. Pudencjany, msza stacyjna
  • 10 marca 2015
  • komentarzy
  • 2907 osób przeczytało
  • to!

Wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Kultura chrześcijańska i społeczeństwo chrześcijańskie wyróżniać się będą tym, że praktykować będą coś więcej niż zwykłą moralną normę sprawiedliwości. Różne formy sprawiedliwości: sprawiedliwość realizowana przez prawo, a więc zdrowe konstytucyjne i prawne definicje obowiązków obywatelskich; sprawiedliwość komutatywna, a więc szanowanie zobowiązań wobec innych; sprawiedliwość dystrybutywna, która domaga się, by żaden z członków wspólnoty nie pozostał bez środków do życia – wszystkie te rodzaje sprawiedliwości można poznać rozumem.

Kultura chrześcijańska i społeczeństwo chrześcijańskie będą odznaczać się czymś więcej niż sprawiedliwością; dzięki łasce nadprzyrodzonej będą odznaczać się miłosierdziem. Rzeczywiście, współcześni historycy religii twierdzą, iż z czysto socjologicznego punktu widzenia chrześcijaństwo uzyskało w okresie późnej starożytności przewagę, ponieważ potrafiło stworzyć kontrkulturę współczucia i wzajemnego wsparcia w brutalnym świecie stosunków społecznych tamtych czasów. Tym samym chrześcijaństwo od samego początku nie tylko kształtowało otaczającą je kulturę, ale samo w sobie było nową kulturą, mającą moc reformowania innych kultur i tworzenia bardziej godnych człowieka form egzystencji. U podstaw tej formy mocy, jaką cechowało się chrześcijaństwo, znajduje się Boże miłosierdzie ucieleśnione w życiu chrześcijan, którzy biorą sobie do serca nakaz z dzisiejszej Ewangelii: Ojciec nie przebaczy, „jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”. 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"