• 7 stycznia 2016
  • komentarzy
  • 2234 osób przeczytało
  • to!

Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga

Czegoś takiego jeszcze nie było. Po raz pierwszy możemy zobaczyć wideo, w którym Franciszek mówi o swoich intencjach modlitewnych. Takie filmy mają być publikowane co miesiąc.

Tradycyjnym ogłaszanym przez Watykan papieskim intencjom modlitewnym po raz pierwszy nadano formę krótkiego nagrania wideo, które zostało rozpowszechnione między innymi za pośrednictwem największych portali społecznościowych. Inicjatywę przygotowano w związku z Rokiem Miłosierdzia. Franciszek wygłasza swe przemówienie po hiszpańsku, ale tekst wystąpienia przetłumaczono na dziesięć języków.

Papież rozpoczyna swe wystąpienie słowami:Większość mieszkańców planety deklaruje, że są wierzący. To powinno prowadzić do dialogu między religiami. Nie możemy przestać się o to modlić i współpracować z tymi, którzy myślą inaczej.

Wielu myśli inaczej, czuje inaczej, szukając Boga lub spotykając Boga w różny sposób– podkreśla Franciszek i dodaje:W tym tłumie, w tym wachlarzu religii jest tylko jeden pewnik, który mamy: wszyscy jesteśmy dziećmi Boga.