źródło: Wikipedia: Antonio Ciseri, Ecce Homo, XIX w.
  • 23 marca 2016
  • komentarzy
  • 1654 osób przeczytało
  • to!

Wielki Tydzień i Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży mają odtwarzać doświadczenie Wielkiego Tygodnia, który stanowi jednocześnie centrum kościelnego roku łaski i podstawową strukturę życia duchowego. Stąd każdy Światowy Dzień Młodzieży zaczyna się na wzór Niedzieli Palmowej, gdy uroczyście przenosi się w procesji na ceremonię otwarcia olbrzymi krzyż Światowego Dnia Młodzieży, który przez kilka miesięcy wędrował po kraju gospodarzy. Potem następuje analogia Wielkiego Czwartku, kiedy to papież rozważa, jak wieść życie ewangelicznej posługi. Każdy Światowy Dzień Młodzieży ma następnie swój Wielki Piątek, podczas którego młodzi katolicy wraz z papieżem modlą się o odkupienie człowieka przez wytrwanie w tajemnicy krzyża. Następnego dnia jest wieczorne nabożeństwo czuwania przy świecach, analogiczne do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Każdy Światowy Dzień Młodzieży kończy się Mszą Świętą, która przywołuje doświadczenie Wielkanocnej Niedzieli i rozsyła wszystkich na świat z przesłaniem o zmartwychwstaniu.

 

doswiadczac_boga