źródło: fot. Stephen Weigel
  • 26 marca 2016
  • komentarzy
  • 3520 osób przeczytało
  • to!

Wielka Sobota

George Weigel

„Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął”. Zdumiona niepomiernie dramatem, który miał miejsce wczoraj, kiedy „zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół” (Mt 27, 51), sama przyroda także ucichła i umilkła: „Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele”. Jednak Król, chociaż śpi w grobie, nie jest bezczynny. Przeciwnie, jak pisze o tym nieznany nam z imienia grecki kaznodzieja, „idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę”. Tak jak przedstawia tę scenę od wieków – idąc za Składem Apostolskim – ikonografia chrześcijańska, Jezus w swojej śmierci zstąpił do krainy umarłych. Jednak Katechizm Kościoła Katolickiego nie pozostawia wątpliwości, że „Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom”. Dzisiejszy kaznodzieja, wykorzystując religijną wyobraźnię Kościoła, pisze o orędziu, które przyniósł z sobą Jezus:

Ujrzawszy Go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!”. I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z duchem twoim!”. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. […] Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. […]

Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. […] Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte”.

To, co zdarzyło się wczoraj, dotyka i przemienia całą historię, łącznie z przeszłością. Nie ma niczego w ludzkiej kondycji, czego by nie dzielił z nami Jezus, i nie ma niczego w ludzkiej kondycji, czego by Jezus nie odkupił.

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"