źródło: fot. Stephen Weigel, Bazylika św. Marcelego, Rzym
  • 25 marca 2015
  • komentarzy
  • 2864 osób przeczytało
  • to!

Środa piątego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Syn, Światłość świata, uczy zebranych w świątyni, a także nas, że historia zbawienia wkroczyła w nową fazę: chociaż Izrael nie myli się co do tego, że w mocy prawa pozostaje potomstwem Abrahama (gdyż Bóg nie cofa obietnic swego przymierza), prawda po raz pierwszy objawiona Abrahamowi kierowana jest teraz do wszystkich. Natomiast w Królestwie wkraczającym w historię w osobie i misji Jezusa trwanie w prawdzie przymierza nie będzie już powiązane z dziedzictwem krwi, lecz z wiarą – z aktem wiary, który pozostaje zasadniczo dostępny wszystkim dzięki łasce Boga udzielanej każdemu przez Syna Bożego. Mocy trynitarnej miłości i prawdy o związku Boga ze swoim stworzeniem nie da się zamknąć w jakichś ciasnych ramach, nawet jeśli szczególna rola Izraela jako świadka tej prawdy pozostanie istotnym elementem historii zbawienia. Odtąd jednak ,,nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego” (Gal 3, 28). Wszyscy, którzy pozostają wierni Synowi objawiającemu prawdę o Ojcu, będą jednym.

Prawda, którą daje Jezus, nie jest prawdą, którą posiadają jego uczniowie – w takim sensie, w jakim Piotr, Andrzej, Jakub i Jan „posiadają” pewne „prawdy” dotyczące łowienia ryb w Jeziorze Galilejskim. Przeciwnie, prawda Boga w Chrystusie pochwyciła i posiadła uczniów, przekształcając ich życie, zmieniając priorytety, przemieniając tych, którzy ją przyjęli, na podobieństwo Syna. Jest to prawda z mocą, a jej moc ma charakter ewangeliczny: jest to prawda, którą należy proponować innym i szczodrze się nią dzielić przez misję. Ponieważ sednem prawdy proponowanej przez Jezusa jest to, że jego obecność w nas sprawia, iż stajemy się do Niego bardziej podobni, a im bardziej dzielimy się nią z tymi, którzy jej jeszcze nie przyjęli, tym silniej bierze nas w swoje posiadanie. Ekonomia zbawienia nie jest grą o sumie zerowej, lecz dokonującym się w czasie wyrazem bezustannie udzielania i bezustannie przyjmowania prawdy, dobra i piękna Trójcy Świętej.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"