źródło: Stephen Weigel, bazylika św. Cecylii na Zatybrzu, Rzym
  • 4 marca 2015
  • komentarzy
  • 2516 osób przeczytało
  • to!

Środa drugiego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

 W logice Królestwa męczeństwo stanowi integralną część „symfonii zbawienia”. Zgodnie z pradawną i utrwaloną tradycją chrześcijańską świadectwo męczennika, w którym dochodzi do głosu w najbardziej dramatycznej postaci logika Królestwa, to najwyższa forma świadectwa chrześcijanina. Tutaj, w dzisiejszej stacji, w marmurowym posągu Cecylii, przedstawiającym ją jako męczennicę, znajdujemy zaproszenie do tego, by kontemplować męczeństwo jako ostateczny dar z siebie zarówno w wierności prawdom, dla których się żyje, jak i w wierności Prawdzie, która złączyła te prawdy w „symfonii zbawienia”. Będąc czymś zupełnie innym niż chęć potwierdzenia własnej autonomii (co sugerował dramaturg Robert Bolt, przedstawiając w wypaczony sposób sprzeciw Thomasa More’a wobec Henryka VIII w swojej sztuce A Man for All Seasons), męczeństwo wyraża w jedyny w swym rodzaju pełny sposób logikę Królestwa polegającą na darze z siebie, której nie dostrzegli uczniowie przedstawieni w dzisiejszej Ewangelii. 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"