źródło: fot. Stephen Weigel
  • 28 marca 2015
  • komentarzy
  • 2711 osób przeczytało
  • to!

Sobota piątego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Św. Grzegorz z Nazjanzu w swojej homilii mówi nam, że naśladowanie Chrystusa, do którego wzywani są wielkopostni pielgrzymi, powinno prowadzić nas do tego, by wcielić się w wyobraźni i podczas naszej modlitwy w Wielkim Tygodniu w postaci dramatu, który zacznie się rozgrywać przed nami w Niedzielę Palmową:
Jeśli jesteś Szymonem Cyrenejczykiem, weź krzyż i idź za Chrystusem. Jeśli byłbyś jak łotr razem z Nim przybity do krzyża, uznaj w Nim Boga jako człowiek prawy […]. Jeśli jesteś Józefem z Arymatei, proś o ciało Jezusa tego, który kazał Go ukrzyżować. Niech stanie się ono twoją ofiarą przebłagalną za zbawienie świata. Jeśli jesteś Nikodemem, owym nocnym czcicielem Boga, namaść Go pogrzebowymi olejkami. Jeśli jesteś Marią albo drugą Marią, czy Salome lub Joanną, wylewaj swoje łzy już u brzasku dnia. Postaraj się, byś tak jak pierwsza z nich zobaczył odwalony kamień, a może też i aniołów, a nawet samego Jezusa.
Ofiara Jezusa, mówi dalej Grzegorz, powinna dać Jego uczniom moc składania podobnie radykalnego daru z siebie, co stało się możliwe dzięki wejściu do nowej świątyni i nowego Świętego Świętych, którym jest sam Chrystus: „Złóżmy w ofierze Bogu siebie samych. Owszem, w każdy dzień ofiarujmy siebie i wszystkie nasze poruszenia. Przyjmijmy wszystko dla Słowa i przez cierpienie naśladujmy Jego mękę, krwią uczcijmy Krew, ochoczo wstąpmy na krzyż”. Podobnie jak narrator Ewangelii Jana, który prowadzi nas od Święta Namiotów do apogeum historii zbawienia, także i my musimy naśladować suwerennego w swoich działaniach Jezusa, pogłębiając naszą wiarę w Boży plan, niezależnie od tego, jak dziwny bądź tajemniczy jawiłby się on w naszym życiu. Bóg „wie, co robi”.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"