• 10 października 2016
  • komentarzy
  • 1018 osób przeczytało
  • to!

Poniedziałek

Beata Legutko

Dysputa

– Czego żałujecie, święte dusze z Czyśćca na ziemi, którą opuściłyście?

Żałuję zmarnowanych dóbr. Mojego szczęścia, mojego zdrowia, moich talentów, mojej pozycji w świecie: to wszystko było dla mnie potężnym środkiem zbawienia, jeśli chciałbym posłużyć się tym na chwałę Boga.

Jakież mogłabym dzięki temu zyskać łaski! Ale nie chciałam tego! I wszystkie moje dobra ulotniły się na moich oczach w momencie mojej śmierci!

Och! Jeśli byłabym teraz bogata w te znikome dobra, czegóż nie dałabym, aby przyspieszyć moment mojego wyzwolenia, aby zwiększyć o jeden stopień chwałę, którą Bóg przygotował mi w niebie, i żeby pokazać tu na dole, jeszcze jednej duszy, przywiązanie do Najświętszego Serca Jezusowego…

Wy, którzy na ziemi posiadacie jeszcze jakiś majątek, będzie się was prosić o rozliczenie się z niego… Pomyślcie o tym… Użyjcie zgodnie z zasadami sprawiedliwości, pobożności i miłosierdzia.

 

Bogobojne praktyki

Pozbądźcie się waszych długów, zaciągniętych u żywych i umarłych; dajcie biednym hojną jałmużnę; pracujcie na chwałę Najświętszego Serca Jezusowego, powodując, dzięki waszej bogobojnej hojności, rozprzestrzenianie się kultu aż po krańce świata, który jest (został) mu całkowicie poświęcony.

• Intencja.  Przyjść z pomocą w Czyśćcu, za pośrednictwem wszelkich dostępnych nam środków, duszom wiernych miast, w których mieszkamy, i polecić nas tym, które teraz idą do Nieba.

• Duchowe ćwiczenie. „Drzwi raju otwarte są dla jałmużny” (Święty Jan Chryzostom).

• Zadośćuczynienie. Ofiarować kilka jałmużn na chwałę Najświętszego Serca Jezusowego.

• Szczególna intencja. Będziecie modlić się za duszę najbardziej bliską wyzwolenia.

• Motyw. Im bliższy jest koniec jej cierpień, tym bardziej pożąda ona zjednoczenia się z Najświętszym Sercem Jezusowym. Usuńcie przeszkodę; w zamian będzie ona prosić dla was o łaskę zerwania ostatnich więzi, które uniemożliwiają wasze całkowite oddanie się Bogu.

 

cxrtegb

 

Tekst pochodzi z książki:

wolanie-z-z-zaswiatow-czego-chca-od-nas-dusze-czysccowe

Beata Legutko

dr filozofii, redaktor w pismach LIST i BIBLIA Krok po kroku