źródło: Stephen Weigel, kościół św. Piotra w okowach
  • 23 lutego 2015
  • komentarzy
  • 2454 osób przeczytało
  • to!

Poniedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

„Czy staję się świętym/świętą?”. Świętość to nie jedynie cecha, której obecność Kościół oficjalnie uznaje u niektórych wyjątkowo świątobliwych dusz, jak to ma miejsce w przypadku osób kanonizowanych. Świętość to powołanie każdego chrześcijanina, wezwanie skierowane do niego przy chrzcie. Jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie, który żyje i króluje na wieki w światłości, życiu i miłości Trójcy Świętej. Pielgrzymka życia chrześcijańskiego to przygotowanie do tego, by posiąść zdolność do życia na wieki z Bogiem i… czuć się w takiej sytuacji doskonale.

Takie przedstawienie sprawy może wydawać się cokolwiek dziwne. Ale jak zauważył C.S. Lewis, gdyby nas przenieść w  tej chwili do nieba, większość z nas czułaby się tam odrobinę nieswojo i nie na miejscu. Lewis mówił, że święci to ci, którzy nauczyli się w tym życiu (i którzy, jak dodaje Kościół katolicki, zostali oczyszczeni przez śmierć lub po śmierci) czuć się doskonale na Godach Baranka. A zatem osiągnięcie świętości to przeznaczenie każdego chrześcijanina. Bycie świętym to nie opcja; bycie świętym to imperatyw. Nie możemy jednak osiągnąć świętości samym aktem woli. Świętość to coś, w czym wzrastamy dzięki obfitej łasce Boga. 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"