źródło: fot. Stephen Weigel, Bazylika św. Chryzogona, Rzym
  • 23 marca 2015
  • komentarzy
  • 2801 osób przeczytało
  • to!

Poniedziałek piątego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Apokaliptyczny wymiar Księgi Daniela wiąże się z rosnącym napięciem widocznym w dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus jeszcze raz zostaje poddany próbie przez tych, którzy próbują zastawić na niego pułapkę, chcąc przyłapać go na tym, że odrzuca Prawo, tym razem w kwestii tego, jak osądzić kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Pozorna niefrasobliwość Jezusa, gdy kwestionuje się jego nauczanie i autorytet – widzimy Go, jak się pochyla i pisze coś palcem po ziemi, i to dwukrotnie – nie wynika bynajmniej z Jego obojętności. Wydaje się, że tłem tej konfrontacji jest powtórzenie przez Jezusa czynem własnych słów, iż właśnie w Nim w świat i w historię wkracza królestwo Boże, zmuszając mężczyzn i kobiety do ponownego przemyślenia stosunku do Prawa i świątyni. W Jezusie i przez jego władzę jako Syna miłosierdzie triumfuje nad surowymi wymogami legalnej sprawiedliwości, tak jak ją wówczas pojmowano –  podobnie jak miłosierdzie Boże ocaliło Zuzannę od śmierci z rąk fałszywych oskarżycieli i podobnie jak Boże miłosierdzie dowiodło wierności Azariasza, Chananiasza i Miszaela w piecu ognistym.

Dzisiejsza Ewangelia wzmacnia także wyobrażenie Chrystusa w pełni kontrolującego wydarzenia i obracającego wszystko, co niespodziewane i niebezpieczne (i ostatecznie na pozór katastrofalne), na korzyść zbawczego zadania, dla którego realizacji „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Jak pisze z ogromną wnikliwością benedyktynka i biblistka Maria Boulding, w perykopie tej dostrzegamy ogromny kontrast między Jezusem a Jego przeciwnikami. „Faryzeusze są spięci, On jednak jest cały czas spokojny i odprężony. Akceptuje kobietę bez zastrzeżeń i z miłością, jako osobę dorosłą. Nie ma w Nim krzty wahania bądź niepewności i potrafi poradzić sobie z tą sytuacją i z tym, jaki mieć stosunek do tej kobiety, ponieważ nie ma w Nim niczego, czego miałaby się obawiać”. Ostatecznie ten panujący nad wszystkim Jezus, Który otrzymał pełnię władzy od Ojca, okazuje Boże miłosierdzie i ofiarowuje kobiecie nowe życie, równocześnie napominając ją, że nie wolno jej „wrócić na drogę, która prowadzi do śmierci” – jak o tym pisze australijski egzegeta Francis Moloney w komentarzu do Ewangelii św. Jana.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"