źródło: fot. Stephen Weigel
  • 16 marca 2015
  • komentarzy
  • 2561 osób przeczytało
  • to!

Poniedziałek czwartego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

W dzisiejszym pierwszym czytaniu mszalnym prorok Izajasz przedstawia wizję czasów mesjańskich, które, jak głosił Jezus, zaczęły się w nim i przez jego posługę. Wielkanocna „niespodzianka”, do której prowadzi nas Wielki Post, polega na tym, że czasy mesjańskie, Królestwo bądź też Panowanie Boga, wtargną w historię w całkowicie niespodziewany, a nawet sprzeczny z intuicją sposób: panowanie Boga zostanie zaprowadzone przez nową Paschę, której wyznacznikami są Krzyż, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. W rezultacie w historii narodzi się nowy lud Boży obejmujący zarówno Żydów, jak i pogan. Na razie jednak Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam inny znak pojawienia się Królestwa, jakim jest uzdrowienie syna urzędnika królewskiego. Urzędnik, podobnie jak wszyscy uczniowie, musi powierzyć się woli Boga; jak powiedział ojciec Benedict Bro, dominikanin: „Bóg jest Bogiem tylko wtedy, gdy akceptuję to, że Go potrzebuję”. 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"