• 22 lutego 2015
  • komentarzy
  • 2866 osób przeczytało
  • to!

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

George Weigel

W okresie Wielkiego Postu niedziela pozostaje niedzielą: dniem, w którym Kościół wskazuje na kluczowy punkt historii, czyli na Zmartwychwstanie Pana. Nawet w okresie Wielkiego Postu niedziela to każdego tygodnia Wielkanoc i w każdą z wielkopostnych niedziel Kościół świętuje zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. I dlatego, ogólnie rzecz biorąc, w chrześcijańskiej praktyce pokutnej nie ma mowy o poście w niedzielę. Niektórzy badacze wskazują nawet, że Kościół przy różnych okazjach, w obawie przed zbyt daleko posuniętym ascetyzmem, zakazywał tego dnia postów.

Kościoły stacyjne kolejnych wielkopostnych niedziel odzwierciedlają nieodłączną wspaniałość oraz majestat niedzieli i odnajdziemy wśród nich zarówno bazyliki większe, jak i mniejsze: Papieska Arcybazylika św. Jana na Lateranie, kościół katedralny papieża jako biskupa Rzymu, jest stacją pierwszej niedzieli Wielkiego Postu i Niedzieli Palmowej, natomiast w pozostałe niedziele kościoły stacyjne to kościół Santa Maria in Domnica, Bazylika św. Wawrzyńca za Murami, bazylika Świętego Krzyża w Jerozolimie i Bazylika św. Piotra na Watykanie. 

Także lekcjonarz przyznaje, i słusznie, szczególne miejsce niedzielom Wielkiego Postu, wysuwa bowiem na pierwszy plan relacje ewangeliczne łączące wątki nawrócenia, chrztu i życiodajnego charakteru Bożego miłosierdzia z naszą pielgrzymką ku Kalwarii, a w ostateczności ku pustemu grobowi i objawieniom Zmartwychwstałego Pana.

Polecamy: George Weigel, „Rzymskie pielgrzymowanie”, Wydawnictwo M, Kraków 2015

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"