źródło: fot. Stephen Weigel, Bazylika św. Wawrzyńca in Lucina
  • 13 marca 2015
  • komentarzy
  • 2844 osób przeczytało
  • to!

Piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Papież Benedykt zauważa, że św. Paweł, pisząc do Rzymian o krwi Chrystusa służącej do „przebłagania” za grzechy wszystkich (Rz 3, 25), używa greckiego terminu będącego odpowiednikiem hebrajskiego słowa oznaczającego „wieko przykrywające Arkę Przymierza”. „Jest to miejsce – pisze dalej papież – na którym ukazuje się w obłoku JHWH, miejsce tajemnej obecności Boga”. To właśnie wieko kapłan skrapiał krwią zwierzęcia ofiarnego w Jom Kippur, czyli w Dzień Przebłagania, dla przebłagania za grzechy. I dlatego kiedy św. Paweł używa greckiego odpowiednika tego słowa, by opisać, co się dokonało przez krzyż Chrystusa, chce nam powiedzieć w ten sposób, iż Bóg Izraela jest obecny w Jezusie w nowy i radykalny sposób – i że Jezus pojmował siebie jako obecność Boga Izraela pośród ludu Izraela oraz w świecie. Jak pisze papież Benedykt: „w Nim znajdują się blisko siebie Bóg i człowiek, Bóg i świat”. Doświadczenie chrześcijańskie mówi nam, że Prawo i Świątynia nie są już wyłącznymi miejscami zamieszkiwania Boga pośród swoich stworzeń. Zarówno Prawo, jak i Świątynia znalazły swoje wypełnienie i dopełnienie w ostatecznym objawieniu się Boga przez swego Syna.

Jezus, nowa Arka Nowego Przymierza, zawiera w sobie wszystko, co najcenniejsze z Prawa („Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” – Mt 5, 17), i wszystko, co miało wartość w świątynnym kulcie ofiarnym (czyli świadomość, że odpuszczenie grzechów ludzkości zależy od Bożego miłosierdzia). Krew Nowego Przymierza „za wielu […] wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28) to wypełnienie przebłagania za grzechy zarówno z perspektywy Prawa, jak i kultu Świątyni, otwierające drogę do życia w Królestwie Bożym, które jest wśród nas. Ci, którzy przyjmują krzyż, stając się przyjaciółmi Jezusa, wkraczają tym samym w nowy świat „przemiany i ekspiacji”.

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"