źródło: fot. Stephen Weigel, Kościół św. Szczepana w Rzymie
  • 27 marca 2015
  • komentarzy
  • 3019 osób przeczytało
  • to!

Piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Jak pisze św. Ambroży, istnieją pewne aspekty wiary, których osoby nieoświecone przez chrzest po prostu nie potrafią pojąć. Odrodzenie i oświecenie, będące skutkami chrztu, są niezbędne, by pojąć te właśnie „tajemnice”, których widzialnymi znakami są sakramenty, a świadectwem Biblia: obmycie chrzcielne będące „świętym świętych” Nowego Przymierza; kapłan, którego kapłaństwo stanowi kontynuację nowej arcykapłańskiej godności Chrystusa; woda, która nie jest już jedynie wodą, lecz służy obmyciu grzechów; gołębica, która wróciła do arki Noego z gałązką oliwną i „na podobieństwo której zstąpił Duch Święty” na Jezusa w chwili chrztu – ten sam Duch, który tchnie w nowo ochrzczonych „pokój duszy, spokój umysłu”.

Chrzest, jak uczył św. Ambroży nowo narodzonych chrześcijan, pozwala spojrzeć w nowy sposób na trwałe prawdy obecne w Biblii. „Pamiętacie Syryjczyka Naamana?” – pyta Ambroży. A zatem zobaczcie i jego, i siebie w nowym świetle: „On wątpił, dopóki nie wyzdrowiał, ty zaś, będąc już teraz zdrowy, nie powinieneś żywić żadnych wątpliwości”. Albo przypomnijcie sobie inną postać, o której dowiedzieliście się w czasie katechumenatu: paralityka przy sadzawce Betesda czekającego na uzdrowienie. „Wspomniany paralityk czekał na człowieka. Na jakiego człowieka? Czyż nie jest nim Pan Jezus urodzony z Dziewicy? Już nie cień przechodzącego Chrystusa uzdrawia pojedynczych ludzi, ale jego prawda leczy wszystkich”.

Podobnie i ryt chrzcielny łączy słowo i sakrament w głęboką tajemnicę łaski. „Zostaliście przyodziani w białe szaty podczas chrztu” – przypomina Ambroży swoim słuchaczom. Pojmijcie zatem, iż Chrystus, „widząc swój Kościół przybrany w białe szaty […], powiada: «Oto jesteś, piękna przyjaciółko moja, oto jesteś piękna, oczy twoje jako oczy gołębicy. Przecież właśnie pod postacią gołębicy Duch Święty zstąpił z nieba”. Powiedziano wam o mannie na pustyni i o wodzie płynącej ze skały. Zobaczcie te cuda w jeszcze większym cudzie, w którym uczestniczyliście: chlebie z nieba i krwi, która wypłynęła z Chrystusa i które otrzymaliście podczas Eucharystii.

I mając to wszystko na uwadze, Ambroży napomina nowo narodzonych chrześcijan – podobnie jak i chrześcijan żyjących dzisiaj – by pamiętali o tajemnicy, która dokonała się w ochrzczonym: „Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, «ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha świętej bojaźni», i zachowaj to, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i «dał zadatek» Ducha «w sercach waszych»”.

 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"