źródło: Stephen Weigel, Bazylika św. Witalisa, msza stacyjna
  • 6 marca 2015
  • komentarzy
  • 2912 osób przeczytało
  • to!

Piątek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Jest coś bardzo ludzkiego w tym, że Księga Rodzaju, rozpoczynająca się od upadku ludzkości z powodu pierwotnego grzechu głównego, czyli pychy, kończy się cyklem opowieści, których podstawą jest grzech główny, jakim jest zazdrość. Bracia Józefa są zazdrośni z wielu powodów: ich ojciec, Jakub, nierozsądnie, aczkolwiek w sposób zrozumiały, hołubi go, „gdyż urodził mu się on w podeszłych jego latach”. Józef miewa sny mówiące, że będzie miał władzę nad braćmi; jest także z niego – jak sugeruje opowieść – trochę obibok, bo kiedy bracia wyruszają paść trzody ojca, Jakub musi go pchnąć, żeby zabrał się do roboty. W wypadku Józefa i jego braci zazdrość prowadzi do myśli o morderstwie. Jednak Józef nie ginie, ponieważ dwaj jego bracia nie chcą rozlewać krwi członka rodziny, więc sprzedają go jako niewolnika, a z tego ciężkiego położenia wydostanie się dzięki fortelom i własnym talentom, tak że ostatecznie, kiedy przyjdzie klęska głodu, stanie się wybawicielem dla swego ojca i braci.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ściera się ze swoimi przeciwnikami, opowiadając przypowieść o przewrotnych rolnikach, którzy − zazdrośni o syna właściciela winnicy − popełniają skutkujące karą śmierci morderstwo: zabijają dziedzica, by przejąć jego dziedzictwo. Ale potem tracą wszystko, kiedy właściciel winnicy dokonuje zemsty i najmuje nowych rolników, którzy będą oddawać właścicielowi jego należność.

Obie te biblijne opowieści kończą się inaczej, niż moglibyśmy się spodziewać. Sprzedany do niewoli Józef staje się wyzwolicielem. Co się tyczy nauki płynącej z przypowieści o przewrotnych rolnikach, Jezus, cytując Psalm 118, przypomina swoim przeciwnikom (którzy uważali siebie samych za budowniczych nowego i zreformowanego Izraela), że to on, odrzucony Syn, będzie tym, który odkupi swój lud i świat: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.

 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"