• 1 maja 2015
  • komentarzy
  • 2840 osób przeczytało
  • to!

O szczęśliwszych niż Maryja

Mistrz Eckhart

Całe święte chrześcijaństwo słusznie oddaje Najświętszej Pannie wielką cześć i uznaje wysoką godność Jej, Matki Chrystusowej, według ciała. Słusznie też prosi Ją o łaskę, Ona zaś może być jej pośredniczką. A jeśli święte chrześcijaństwo otacza Ją tak wielką czcią – co jest zupełnie uzasadnione – jeszcze większą czcią i chwałą może otoczyć tego, kto wysłuchał słowa Bożego i je zachował. Bo jak powiedział sam Chrystus, taki szczęśliwszy jest niż Najświętsza Maryja Panna z racji cielesnego macierzyństwa Chrystusa. Kto słucha słowa Bożego i je zachowuje, otrzymuje nie tylko taką chwałę, ale coś nieskończenie więcej.

Mistrz Eckhart, Wybór pism, Wydawnictwo M, Kraków 2014

Mistrz Eckhart

średniowieczny dominikanin niemiecki, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli mistyki nadreńskiej, filozof i teolog