• 7 września 2020
  • komentarzy
  • 168 osób przeczytało
  • to!

Najbardziej lubił nasturcje

Książka Grzegorza Polaka wskazuje na nieznane fakty z życia prymasa Wyszyńskiego i rozwija rzadko poruszane wątki
z jego nauczania. Należą do nich m.in. stosunek do Żydów, pomoc udzielana Kościołowi na Wschodzie, czy działalność na rzecz jedności chrześcijan. – Kardynał Stefan Wyszyński nie jest dla mnie postacią z książek. To był Ojciec, bo tak na niego mówiliśmy w środowisku Rodziny Rodzin, ruchu apostolskiego stworzonego i skupionego wokół Księdza Prymasa – pisze we
wstępie Grzegorz Polak, autor ponad 30 książek o tematyce papieskiej, hagiograficznej, historycznej i ekumenicznej.
G. Polak wspomina również niezaplanowane spotkanie z prymasem, którego – jak sam zaznacza – nie zapomni do końca życia. – To był rok 1972. Komuna jeszcze trzymała się mocno. Najpierw prowadziliśmy serdeczną rozmowę, a potem przeszliśmy na poważne tematy. W pewnym momencie Prymas powiedział: „Ten system niedługo upadnie”. Ojciec był dla nas najwyższym
autorytetem, ale jego diagnoza wydała mi się nieprawdopodobna. Widząc niedowierzanie w naszych oczach, uzupełnił: „Bo jest oparty na kłamstwie”. To było 17 lat przed upadkiem systemu totalitarnego w Polsce – zaznacza G. Polak. W książce znajdziemy też sporo ciekawostek z biografii ks. kard. Wyszyńskiego. Dowiemy się np., na jakim instrumencie grywał w domowym zaciszu, którego rosyjskiego barda lubił słuchać i kiedy po raz pierwszy użyto określenia „Prymas Tysiąclecia”. Osobny rozdział poświęcony został postawie prymasa wobec kobiet. Dowartościowanie przez niego roli kobiet w Kościele oraz powierzanie im bardzo ważnych zadań było niespotykane w jego czasach i dziś może być wzorem dla wielu hierarchów Kościoła. Mimo niewątpliwych osiągnięć kard. S. Wyszyńskiemu zarzucano, że był zbyt konserwatywny, oderwany od realiów życia, oschły i niewzruszony. Autor w błyskotliwy sposób podważa te stereotypy, które narosły wokół postaci prymasa. Zachęcam do lektury.

 

 

 

 

 

 

Tekst pochodzi ze strony: www.echokatolickie.pl