• 13 maja 2016
  • komentarzy
  • 2243 osób przeczytało
  • to!

Fatima – miejsce spotkania

Beata Legutko

W 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zanim została ujawniona, była przedmiotem licznych domysłów i spekulacji. Niektórzy uważali, że Kościół ukrywa coś strasznego i dysponuje jakimiś tajnymi informacjami, które Maryja przekazała trójcie dzieci z Portugalii.

Fatima leży w środkowej Portugalii. To tu 13 maja 1917 roku miały miejsce pierwsze objawienia. Dzieci – Hiacynta, Franciszek i Łucja – miały widzenia Maryi, która przez 5 miesięcy z nimi rozmawiała i przekazała tzw. trzy tajemnice fatimskie. Dwie z nich ogłoszono publicznie w 1941 roku, trzecią blisko 60 lat później. Franciszek i Hiacynta zmarli niedługo po zakończeniu objawień: Jan Paweł II beatyfikował oboje 13 maja 2000 roku. Łucja wstąpiła do karmelitanek bosych, zmarła w 2005 roku.

Pierwsza tajemnica ukazuje wizje piekła:

„Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy przerażeni i drżeliśmy ze strachu.
Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej dobrej Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba. Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia”.

W drugiej tajemnicy Maryja przepowiedziała także wybuch i nieszczęścia II wojny światowej, wystąpienie głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcie na wielką skalę prześladowań Kościoła:

„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. (…) Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie”.

Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000 roku, była w niej mowa o m.in. białym kapłanie ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków:

„… I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: «coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim», Biskupa odzianego w Biel «mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty». Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga”.

Słowa te odnosi się do zamachu z 13 maja 1981 roku. Sam Jan Paweł II przypisywał swoje ocalenie wstawiennictwu Maryi. Pocisk, którym został raniony, przekazał jako wotum do sanktuarium fatimskiego. Został on umieszczony w koronie figury Matki Bożej z Fatimy.

Dzisiaj miasto jest jednym z największych ośrodków kultu Maryjnego na świecie. Pierwsi pielgrzymi pojawili się już podczas drugiego widzenia w 1917 roku Podczas ostatniego objawienia (13 października 1917 roku) świadkami było 70 000 ludzi. Obecni wedle przekazów mogli dostrzec „wielką ognistą tarczę odrywającą się od nieba i zstępującą na ziemię”. Dwa lata później wybudowano tu pierwszą kaplicę. W 1930 roku objawienia zostały uznane przez Kościół, co umożliwiło organizowanie do Fatimy oficjalnych pielgrzymek. Dzisiaj do Fatimy przybywają tłumy wiernych – ok. 5 milionów rocznie.

Sanktuarium fatimskie to przede wszystkim ogromna bazylika z 65-metrową wieżą. Betonowy plac przed świątynią dwa razy większy od placu św. Piotra w Rzymie. Podczas nabożeństw mieści się tu nawet 500 tysięcy ludzi. Kościół zbudowany jest z białego wapienia i ozdobiony posągami świętych. Niedaleko bazyliki, w miejscu gdzie objawiła się Matka Boska, stoi niewielka Kaplica Objawień, w której znajduje się figura Matki Boskiej z Fatimy.

 

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej
Matko Boża, Niepokalana Pani Fatimska. Stajemy dziś przed Tobą pełni ufności. Ty widzisz naszą bezsilność wobec ogromnego naporu zła, które w sercach ludzi zabija godność dziecka Bożego. Wierzymy, że chcesz nam pomóc i czynisz to nieustannie, odkąd Twój Syn, Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, prosił Cię o to. Objawiasz się ludziom i umacniasz naszą wiarę, byśmy posłuszni Chrystusowi nawracali się z grzechów, czynili pokutę i przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu. Podobnie jak kiedyś dzieci w Fatimie, dzisiaj nas prosisz o modlitwę różańcową i pokutę, abyśmy odwracali serca od zwodniczych planów szatana, a całkowicie przylgnęli do Twego serca. Ucieczko grzeszników, przyjmij naszą skruchę i konkretne postanowienie trwania  przy Bogu. Ofiarujemy Ci modlitwy, radości i cierpienia nasze, aby pod Twoim przewodnictwem z płonącym ogniem wiary wyjść na spotkanie przychodzącego Zbawiciela. O Matko Miłosierdzia, spójrz na rzesze ludzi, którzy serca splątali w niewoli grzechu, przedkładając dobra ziemskie nad szczęście nieba. Ty słyszysz płacz grzeszników, którzy pogrążeni w otchłani piekła, nie mogą innych przestrzec przed nieprawością szatana. Dziewico Można, Ty w ich imieniu przychodź do nas, grzeszników, i nie ustawaj w błaganiach o nawrócenie. Przyrzekamy wspierać Twoje zatroskanie, ofiarując Bogu nasze dobre postanowienie wypełniania w życiu Twoich wezwań. Dodaj nam sił i mocy ducha, abyśmy zjednoczeni z całym Kościołem i wsparci wstawiennictwem naszych świętych Patronów, byli zawsze wierni podjętym zobowiązaniom.  

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Skutki zła przerażają i budzą lęk przed przyszłością. Dlatego my, dzieci Twoje, u Ciebie szukamy ratunku i pomocy

     od głodu i samozniszczenia – wybaw nas
     od wszelkiej wojny – wybaw nas
     od grzechu nienawiści
     od deptania Bożych przykazań
     od zaniedbania natchnień Twoich
     od wszelkiej niesprawiedliwości w życiu społecznym
     od grzechu dzieciobójstwa
     od grzechów przeciw Duchowi Świętemu
     od demoralizacji i zgorszenia
     od zniewolenia przez alkohol czy narkotyki
     od zaparcia się Ciebie

Przyjmij o Matko Fatimska, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Niech jeszcze raz w dziejach świata objawi się nieskończona potęga Miłości Miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei. O to Cię w tej nowennie gorąco prosimy. Weź w opiekę Kościół i czuwaj nad tym, aby Chwała Boża nie ustawała na naszej ziemi. Broń nas przed nieprzyjaciółmi krzyża. Zwyciężaj ich miłością, aby dotknięci sercem, które miłuje, nawrócili się do Boga. O najlepsza Matko, która objawiając się w Fatimie raczyłaś odsłonić skarby łask, ukryte w odmawianiu Różańca, natchnij serca nasze szczerym umiłowaniem tego nabożeństwa, byśmy rozważając Tajemnice Odkupienia lepiej poznali Miłość Twoją i Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

miejsca_cudownych_uzdrowien_500pt_rgb

 

Beata Legutko

dr filozofii, redaktor w pismach LIST i BIBLIA Krok po kroku