• 23 kwietnia 2018
  • komentarzy
  • 1277 osób przeczytało
  • to!

Duchowość św. Stanisława Kostki

Jest wiele przedstawień św. Stanisława Kostki. Jedno z nich, autorstwa Karola Hukana, znajduje się w środkowej apsydzie nawy południowej bazyliki pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Nastawa ołtarza obejmuje ośmiofiguralną grupę aniołów, którzy otaczają Świętego Stanisława Kostki. Ten jezuicki nowicjusz został ukazany z profilu, w postawie klęczącej w chwili, gdy anioł podaje mu Komunię świętą. Jego postać znajduje się w centrum kompozycji. 

Św. Stanisław ubrany jest w jezuicką sutannę, przepasaną powyżej bioder szerokim pasem. W lewym boku widoczny jest zaczepiony o pas różaniec, zakończony medalikiem z symbolem zakonu. Długą pelerynę narzuconą na jego ramiona rozwiewa wiatr. Twarz Świętego wyraża modlitewne skupienie i odznacza się ona szlachetnym spojrzeniem. Jego postawa objawia wielkie pragnienie serca, aby jak najgodniej przyjąć Pana w Komunii świętej.

Młody jezuita otoczony jest przez anielskie duchy, czyli wysłanników nieba. Jeden z nich – szczególnie wyróżniony – jest szafarzem sakramentu: w lewej ręce ma kielich, a prawą sięga po Najświętszą Hostię. Jego twarz skupia się na tej świętej czynności. Duży anioł unoszący się nad Stanisławem ma uniesioną wysoko prawą dłoń, w której trzyma krzyżyk, lewą zaś dotyka szaty, spod której wysuwa się główka małego aniołka.

Św. Stanisław z wiarą i pokorą przyjmuje Eucharystię. W tym ołtarzu w sposób artystyczny została zilustrowana prawda wiary głoszona przez Kościół katolicki o obecności Pana pośród swego ludu. Stanisław Kostka to przykład umiłowania rzeczy niewidzialnych, górujących nad ziemskimi. Może on być dla nas też wzorem mistycznego zjednoczenia stworzenia ze Stwórcą w Komunii świętej.