• 18 marca 2018
  • komentarzy
  • 1865 osób przeczytało
  • to!

Droga Krzyżowa ze św. Charbelem – stacja XIII

Marta Wielek

 

STACJA XIII

Ciało Jezusa zdjęte z krzyża

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Zanim ciało Jezusa złożono do grobu, oddano je Matce, aby mogła je utulić i opłakać. Maryja znów trzymała swojego Syna w ramionach – tak samo jak kiedyś w betlejemskiej stajence. Wydawać by się mogło, że tak wtedy, jak i teraz cały należał do niej, a jednak i w Betlejem i na Golgocie nie mogła zatrzymać Syna dla siebie.

Ojciec Charbel umarł w wigilię Bożego Narodzenia. Odchodził w chwili, gdy cały świat świętował Narodziny Syna Bożego. Świat był w Betlejem, a on na Golgocie – te dwie rzeczywistości splotły się na końcu jego życia, tak jak splotły się dla Maryi po śmierci Jezusa. Podczas każdej Eucharystii Betlejem spotyka się z Golgotą. Przeżywamy jednocześnie ofiarę, jaką Chrystus złożył za nas na krzyżu i Jego Wcielenie. Ponownie ogołaca samego siebie i uniża się, by stać się kawałkiem Chleba i być blisko człowieka. Dziękujmy Bogu za Eucharystię i prośmy o. Charbela, by pokazywał nam, jak ją doceniać i przeżywać, żeby czerpać z niej takie zdroje łaski, jakich on doświadczał.

K: Któryś za nas cierpiał rany W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami

Marta Wielek

redaktor miesięczników LIST i BIBLIA Krok po Kroku, autorka książek