• 17 marca 2018
  • komentarzy
  • 1522 osób przeczytało
  • to!

Droga Krzyżowa ze św. Charbelem – stacja XII

Marta Wielek

 

STACJA XII

Śmierć na krzyżu

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

„Wykonało się” – powiedział Jezus i skonał.

Agonia o. Charbela przypominała tę, która dokonała się na krzyżu. Przez cały czas mnich powtarzał słowa modlitwy eucharystycznej: „Oto Twój Syn, Ofiara, Ojcze Prawdy…!”. Towarzyszący mu bracia nie mieli wątpliwości, że w swoim cierpieniu i umieraniu łączy się on z ofiarą Krzyża. Odszedł tak, jak żył – w całkowitym zjednoczeniu z Chrystusem. Wykonało się to, do czego Bóg go powołał. Prośmy o łaskę, byśmy w godzinie śmierci też mogli dostąpić takiego zjednoczenia.

K: Któryś za nas cierpiał rany. W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Marta Wielek

redaktor miesięczników LIST i BIBLIA Krok po Kroku, autorka książek