• 10 marca 2018
  • komentarzy
  • 2575 osób przeczytało
  • to!

Droga Krzyżowa ze św. Charbelem – stacja V

Marta Wielek

 

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

            K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W: Żeś przez Krzyż i  Mękę swoją świat odkupić raczył.

Żołnierze przymusili Szymona do niesienia krzyża Jezusa. On sam nie kwapił się do tego, miał własne problemy i sprawy do załatwienia. Może właśnie próbował zdobyć baranka na wieczerzę paschalną? Może spieszył się do Świątyni, by zdążyć go ofiarować i przynieść swojej rodzinie? Został wyrwany ze swojego świata i niejako wrzucony w Boży plan zbawienia. Być może całe jego życie zmierzało do tej jednej chwili, w której spotkał się z Odkupicielem i miał swój mały  udział w Jego dziele.

            Codzienne życie o. Charbela też pełne było prostoty, zwyczajnych obowiązków, pracy fizycznej wraz z innymi braćmi. Nikt nie liczył się ani z jego potrzebami duchowymi, ani z jego mistycznymi doświadczeniami. On sam nawet nie próbował zwrócić na siebie uwagi, chodził z kapturem nasuniętym mocno na twarz, ze wzrokiem utkwionym w ziemi. 

            Prośmy go, by nauczył nas znajdować Boga w naszej codzienności. Być może któraś z naszych powszednich, niedocenianych czynności będzie narzędziem Boga w zbawieniu jakiegoś człowieka.

K: Któryś za nas cierpiał rany W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

 

Marta Wielek

redaktor miesięczników LIST i BIBLIA Krok po Kroku, autorka książek