• 9 marca 2018
  • komentarzy
  • 1839 osób przeczytało
  • to!

Droga Krzyżowa ze św. Charbelem – stacja IV

Marta Wielek

 

STACJA IV

Jezus spotyka Matkę

K: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. W: Żeś przez Krzyż i  Mękę swoją świat odkupić raczył.

Trudno sobie wyobrazić to spotkanie: ile musiało być w nim bólu i smutku? Nawet jeśli Maryja zaufała Bogu i rozumiała, że śmierć Syna jest w Jego planach, nie mogła przecież spokojnie patrzeć na Jego cierpienie. Nie sposób odgadnąć, co się wówczas działo w jej sercu.

Matka o. Charbela też cierpiała z powodu drogi, którą wybrał jej syn. Był jej najdroższy spośród pięciorga dzieci. Nie mogła się pogodzić z tym, że wstąpił do klasztoru. Próbowała się z nim kontaktować, chciała chociaż na niego spojrzeć, lecz on, przestrzegając surowych reguł zakonnych, odmawiał jej tego. Również jego wiele to kosztowało. Gdy pewnego razu matka przyszła pod okno kaplicy, w której się modlił i nawoływała go, stanął pod ścianą i zapłakał, błagając Boga, by dał mu siłę odmówić matce spotkania. Nie wszystkie wybory naszych dzieci są tak szlachetnie umotywowane, czasem rodzą ogromny ból rodziców. Niech św. Charbel będzie naszym orędownikiem w tych zmaganiach.

K: Któryś za nas cierpiał rany W: Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Marta Wielek

redaktor miesięczników LIST i BIBLIA Krok po Kroku, autorka książek