źródło: Trzy zające, jeden z ikonograficznych symboli Trójcy Świętej
  • 30 maja 2015
  • komentarzy
  • 3127 osób przeczytało
  • to!

Doskonała Jedność Trzech

Relacje między Ojcem, Synem i Duchem opierają się na wzajemności. Każdy jest jednocześnie darem i przyjęciem daru; nie zgadza się dawać bez otrzymania. Żadna z „osób” nie jest samowystarczalna, żadna nie pragnie zachłannie panować nad pozostałymi, czy zamykać się w swej samotności. Każda czerpie swą radość i swoją pełnię z dwu pozostałych, w nieustannym ruchu, nie tracąc swoich własnych cech. Bowiem, jak mówi Bazyli, Bóg jest „wspólnotą Ducha z Ojcem i Synem”, komunią w odmienności. Podobnie jak „trzy osoby” dzielą wspólnie to wszystko, co stanowi o doskonałości, wspaniałomyślności, miłości Ich jednej natury, tak samo zdecydowana różnica między Ojcem, Synem i Duchem Świętym pozwala na prawdziwą komunię, nie będącą zrównaniem czy jednorodnością.

J. Rigel, L’Eglise, obstacle et chemin vers Dieu, s. 186, Serf, 1983