• 28 czerwca 2016
  • komentarzy
  • 1237 osób przeczytało
  • to!

Dlaczego Dwunastu?

Jezus wybierając dwunastu uczniów nawiązuje do starotestamentalnej idei dwunastu pokoleń Izraela. Każdy z nich jest naocznym świadkiem, każdy zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. apostołowie wywodzili się z różnych środowisk: Piotr, Filip, Jakub, Jan i Andrzej byli rybakami, Mateusz (Lewi) celnikiem, Szymon Gorliwy (Zelota) mógł należeć do stronnictwa politycznego opowiadającego się za radykalnym sprzeciwem wobec władz rzymskich. Filip, Andrzej i Jakub słuchali wcześniej nauk Jana Chrzciciela, widzieli chrzest Jezusa w Jordanie i poszli za Jezusem. Mieli różne charaktery – Tomasz był ostrożny, ale to on, jak chcą opowieści apokryficzne, zawędrował z Ewangelią aż do Indii, Jan i Jakub, synowie Zebedeusza mieli krewkie charaktery i sam Jezus nadał im przydomek: Synowie Gromu. Byli wśród nich krewni Jezusa (Jakub Mniejszy i Juda Tadeusz), ale i zdrajca: Judasz Iskariota. Powołując Dwunastu Jezus wypełnia obietnicę Boga o odnowieniu Izraela i ustanawia Nowy Lud.

 

wszystko-o-jezusie-album