• 7 czerwca 2019
  • komentarzy
  • 698 osób przeczytało
  • to!

Dar Bojaźni Bożej

fragment książki ks. Ruotolo Dolindo: „Przybądź Duchu Święty”