• 13 października 2016
  • komentarzy
  • 1367 osób przeczytało
  • to!

Czwartek

Beata Legutko

Dysputa

– Czego żałujecie, święte dusze z Czyśćca na ziemi, którą opuściłyście?

Żałuję wywołanych skandali. Gdybym, umierając, mógł zatrzymać smutne konsekwencje moich skandali…! Gdybym mógł stąd powstrzymać spadające w przepaść, biedne liczne dusze, które idą za moimi smutnymi przykładami i spaczoną doktryną! Ależ nie; z mojej przyczyny popełnia się jeszcze zło, i to będzie trwać latami, wiekami… i prosi się mnie, abym zdał rachunek z części, za którą jestem odpowiedzialny, z wszystkich grzechów, których jestem powodem.

Ach! Gdyby pozwolono mi, aby moje rozżarzone słowo dotarło na wszystkie krańce świata; i gdybym mógł przebyć jako misjonarz cały świat, przywiązałbym się do dusz, aby odciągnąć ich od wypaczeń i zachęcić do cnoty!

O wy, którzy odwiedzacie mnie w towarzystwie Najświętszego Serca Jezusowego w moim mrocznym więzieniu, którzy sprawiacie, że błyszczy w moich oczach promień jego błogosławionego światła, znajdziecie w nim środek najpewniejszy i najłatwiejszy, współdziałając z jego łaską, uprawiając jego cnoty, ożywiając się poświęceniem dla niego, nawracając równie dużo lub jeszcze więcej dusz, niż ja zgorszyłam.

 

Bogobojne praktyki

• Postanowienie. Udzielić pomocy dzisiaj, w Czyśćcu, przy użyciu wszelkich środków, które są w naszej mocy, duszom wiernych zmarłych, a w szczególności księżom, i nas polecać tym, które w tym momencie wznoszą się do Nieba. • Duchowe uwieńczenie. „Każdemu wedle jego dzieł”. • Zadośćuczynienie. Daj dzisiaj jakiejś osobie wizerunek Najświętszego Serca Jezusowego.

• Szczególna intencja. Modlić się za dusze najbardziej przywiązane do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

• Motyw. Ona dla was wyprosi łaski ich wsparcia w godzinie śmierci, jako gwarancje waszego wiecznego zbawienia.

yppeyik

 

Tekst pochodzi z książki:

wolanie-z-z-zaswiatow-czego-chca-od-nas-dusze-czysccowe

Beata Legutko

dr filozofii, redaktor w pismach LIST i BIBLIA Krok po kroku