źródło: Stephen Weigel, Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu
  • 5 marca 2015
  • komentarzy
  • 3201 osób przeczytało
  • to!

Czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

George Weigel

Łuk triumfalny nad prezbiterium dzisiejszej stacji, bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, zdobią wspaniałe mozaikowe przedstawienia proroków Jeremiasza i Izajasza pochodzące z XII wieku. W pierwszym czytaniu mszalnym przeznaczonym na ten dzień głos Jeremiasza surowo przypomina zgromadzonym w tej stacji pielgrzymom, że wielkopostna droga nawrócenia, trwająca już teraz pełne dwa tygodnie, służyć ma radykalnemu uzdrowieniu – uzdrowieniu udręczonego i złamanego serca człowieka:
Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne − któż je zgłębi?  Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków.

(…) Rozziew między tym, kim jestem, a tym, kim powinienem lub powinnam być, kształtuje trwający od urodzenia do śmierci dramatyzm chrześcijańskiego życia moralnego. Chrześcijańską odpowiedzią na to życie „w rozziewie” jest jeszcze ściślejsze upodobnienie się do Pana, do Chrystusa, który na krzyżu wziął na siebie wszystkie nasze winy i złożył je w ofierze wraz z sobą w ogniu Bożej miłości. Zwój trzymany przez Jeremiasza w dzisiejszej stacji to świadectwo tej fundamentalnej prawdy wiary chrześcijańskiej, gdyż znajdujemy na nim, w tłumaczeniu Wulgaty, słowa z Lamentacji Jeremiasza 4, 20: „Christus dominus captus in peccatis nostris (Chrystus Pan spętany przez nasze grzechy)”. Podobne przypomnienie słychać w słowach konsekracji wypowiadanych podczas każdej Mszy Świętej, każdego dnia w każdym miejscu na ziemi: „To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Ceną radykalnego uzdrowienia, którego poszukuje udręczone ludzkie serce, jest cena krwi Chrystusa przelanej na Krzyżu. 

 

rzymskie_1_4_v5_70mm_300dpi (1)

George Weigel

amerykański myśliciel, teolog, biograf Jana Pawła II, współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, autor książek. m.in. "Świadek nadziei" "Katolicyzm ewangeliczny", "Rzymskie pielgrzymowanie"