• 12 września 2016
  • komentarzy
  • 946 osób przeczytało
  • to!

Charyzmaty – „gorąca linia” ziemi z niebem

ks. Marian Rajchel

Planem Bożym („marzeniem”?) jest udział Ducha Prawdy i Miłości we wszystkich wymiarach życia człowieka. W dziele odkupienia swoje miejsce i zadanie ma każdy z nas. Mamy udział bierny otoczeni jesteśmy łaskami przemieniającymi, i czynny: współpracujemy ze Zbawicielem, zachęcani nieustannie Bożymi natchnieniami. Do tego dzieła otrzymujemy odpowiednie wyposażenie – charyzmaty Ducha Świętego. Łaska opiera się na naturze. Charyzmaty też. Np. człowiek ma zdolność poznawania prawdy, Duch Święty tę zdolność usprawnia i poszerza zakres poznania o prawdy Boże. Człowiek ma pragnienie pomagania innym, Duch Święty pomaga rozeznać komu, jak i kiedy i wchodzi we współpracę, nadając nową jakość czynom człowieka. Od dziecka człowiek ma pragnienie miłowania Boga i człowieka, Duch Święty tę miłość rozwija do Chrystusowej miary: „jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Charyzmaty mają nie tylko większy zakres od naturalnych zdolności, ale są też objawieniem Bożej mocy danej człowiekowi (np. charyzmat uzdrawiania, proroctwa). Są darami uczniów Chrystusa dla dobra wspólnoty, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego: „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata”.

 

enovhrk

 

ks. Marian Rajchel

Znany egzorcysta, autor książki: "W jakim duchu?"