Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Komentarze Ojców Kościoła

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
źródło: fot. Anna Lis. Betlejem, miejsce narodzin Jezusa
  • 22 grudnia 2014
  • komentarzy
  • 1 039 wyświetleń
  • lubi to!

Słowo stało się ciałem

Teodoret z Cyru

Są ludzie, którzy nie posiadają godnej pochwały sławy wynikającej z pochodzenia, z wychowania lub  z cnotliwych czynów, ale dokładają starań, aby stać się znanymi poprzez haniebne postępowanie. […] Tego też dopuszczają się teraz inni ludzie, którzy oddalili się od pożądanej chwały opartej na cnocie z powodu trudu, który ją poprzedza i zdobyli dla siebie rozgłos pełen hańby i wstydu. Pragnąc stać się twórcami nowych doktryn, z wielu nauk zebrali bezbożność i stworzyli niebezpieczną herezję. Ja spróbuję z nimi krótko podyskutować w celu ich uleczenia oraz ku przestrodze innych.

Nazwa tego dzieła to Żebrak lub Wielokształtny, ponieważ [ludzie ci] od wielu bezbożników zebrawszy godne pożałowania nauki, układają różnobarwne i wielokształtne koncepcje. […] Ułożę je w formie dialogu z pytaniami, odpowiedziami, problemami, rozwiązaniami, antytezami i innymi elementami, którymi powinien się dialog charakteryzować. Imiona pytających i opowiadających nie wprowadzę w trzon dialogu, tak jak robili to greccy mędrcy, ale napiszę je na początku paragrafu. Oni oddawali swoje pisma w ręce ludzi, którzy odebrali wszechstronne wykształcenie, dla których nauka była życiem. Ja natomiast chcę, żeby czytanie [tego dialogu] było proste dla ludzi nieobeznanych w literaturze. Będzie tak, gdy dla jasności wymienimy rozmawiające osoby przez imiona wypisane na marginesie. Ortodoksą nazwaliśmy tego, który walczy w obronie nauki apostolskiej, drugiego [uczestnika rozmowy] natomiast Eranistesem (Żebrakiem). […] Myślę, że ci, którzy natrafią [na moje pismo] precz odrzucą wcześniejsze opinie i poddadzą prawdę próbie.

Dialog 1

Ort.: Skoro przyznajesz, że wierzysz w proroctwa i mówisz, że przepowiednie o naszym Zbawicielu zostały natchnione, poznaj teraz cel słów Apostoła. […] „Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe” (Hbr 2, 16), jakby mówiąc, że obietnica jest wolna od kłamstwa, Pan wypełnił obietnice, źródło błogosławieństwa wylał na ludy, Bóg-Słowo przygarnął potomstwo Abrahama i w ten sposób dokonał zapowiedzianego zbawienia, dotrzymując obietnicy danej ludom.

Er.: Słowa Proroka doskonale zostały zestawione ze słowami Apostoła.

Ort.: Tak też Apostoł, przypominając nam błogosławieństwo Judy i pokazując jego wypełnienie, mówi: „Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia” (Hbr 7, 14). To samo też mówią prorok Micheasz i ewangelista Mateusz. Pierwszy mówi swoje proroctwa, drugi łączy świadectwo z opowieścią. Co jest zadziwiające, powiedział on, że jawni wrogowie prawdy powiedzieli Herodowi, że Chrystus urodził się w Betlejem. Ponieważ jest napisane, jak mówi: „A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” (Mt 2, 6). Przejdźmy teraz do tego, co podle pomijają Żydzi, przedstawiając świadectwo niedokładnie. Mówi prorok: „Z ciebie wyjdzie pasterz”, dodając „A pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności” (Mi 5, 1).

Er. : Doskonale to zrobiłeś, pokazując całe świadectwo proroka. Gdyż powiedział, że Ten, który urodził się w Betlejem, jest Bogiem.

Ort.: Nie tylko Bogiem, ale i człowiekiem. Człowiekiem, ponieważ pod względem ciała zrodzony z Judy, narodził się w Betlejem. Bogiem, ponieważ istniał przed wiekami. Słowa: „Z ciebie wyjdzie ten, który poprowadzi [lud]” pokazują zrodzenie pod względem ciała, które miało miejsce w niedawnych dniach. Natomiast słowa: „A Jego pochodzenie od początku, od dni wieczności” obwieszczają wyraźnie Jego odwieczne istnienie. Apostoł tak pisze w liście do Rzymian, opłakując dawną pomyślność Żydów, wspomina zmianę Bożej obietnicy i prawa na gorsze: „Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen” (Rz 9, 5). I pokazał Go jako Stwórcę wszystkiego i Pana, i Władcę, jako Boga i człowieka zrodzonego z Żydów.

[…]

Ort.: Pisząc do Tymoteusza, Apostoł tak mówi: „Bezspornie wielkie jest świadectwo prawdy. Bóg ukazał się w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, oglądany przez anioły, przemawiał wśród narodów, świat w Niego uwierzył, został wywyższony w chwale” (1  Tm 3, 16). Jasne jest więc, że Boska natura była niewidzialna, widzialne było natomiast ciało, a przez nie była widziana także niewidzialna [natura]. Przez nią były dokonywane cuda i odkrywana [jej] własna moc. On ręką uczynił zmysł wzroku i uzdrowił niewidomego od urodzenia. I ponownie przywrócił możliwość słyszenia głuchemu, uwolnił splątany język, kładąc na tych narządach swoje palce i używając swojej śliny jakby jakiegoś lekarstwa odwracającego zło. Podobnie idąc po morzu ukazał wszechmoc Boskiej natury. Zgodnie mówi Apostoł: „Który ukazał się w ciele”. Przez nie ukazana została niewidzialna natura, przez nią zobaczyli ją aniołowie. „Ukazał się – powiedział – aniołom”. Natura bezcielesnych cieszyła się z tego daru razem z nami.

Przekład Joanna Szwed-Kostecka za: Teodoret z Cyru, Eranistes, Critical text and prolegomena by: Gerard H. Ettlinger, Oxford 1975.

 


więcej tekstów autora
Polecamy

partnerzy


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/footer.php on line 29