Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Komentarze Ojców Kościoła

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
źródło: Wikipedia: św. Jan Chryzostom, mozaika w Hagia Sofia w Konstantynopolu.
  • 30 stycznia 2016
  • komentarzy
  • 1 516 wyświetleń
  • lubi to!

Hymn o Miłości

Św. Jan Chryzostom

In I epistulam ad Corinthios, hom. XXXIII, PG 61, 275-278. 286.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą (1 Kor 13, 4).

Paweł pokazał wcześniej, że wiara i rozum, dar prorokowania i języków, charyzmaty i uzdrowienia, wspaniałe życie i męczeństwo, nie są żadną korzyścią, jeśli pozbawione są miłości. W konsekwencji opisuje więc ogromne jej piękno, jakby ozdabiając jej obraz pewnymi kolorami oraz cnotami i z wielką dokładnością układając razem jej elementy. Nie przechodź obok wypowiedzianych słów, ukochany, ale badaj każde z nich z wielką dbałością, abyś zobaczył bogactwo dzieła i warsztat malarza. Spójrz tylko, gdzie zaczął Apostoł i co wziął za pierwszą przyczynę wszelkiego dobra? Co nią jest? Cierpliwość. Ona jest fundamentem każdego dążenia do wiedzy. Człowiek cierpliwy jest bogaty w roztropność, człowiek niecierpliwy pozbawiony jest rozumu (Prz 14, 29). Porównując ją z potężnym miastem Paweł powiedział, że jest ona bardziej bezpieczna niż miasto. Albowiem jak broń jest niezwyciężona i jak niepokonana baszta niszczy łatwo wszystkie utrapienia. I jak iskra wpadająca w przepaść nic nie rani, ale sama łatwo się pali, tak też cokolwiek niespodziewanie uderzy w cierpliwą duszę, nie wzruszy jej i łatwo zostanie usunięte. Nie ma nic silniejszego niż cierpliwość. Nawet jeśli mówiłbyś o wojsku, pieniądzach, koniach, murach obronnych, broni lub o czymkolwiek innym, nie znajdziesz nic podobnego do cierpliwości. Jeśli człowiek jest otoczony przez wszystkie te rzeczy, często jest we władaniu gniewu i jak mały chłopiec jest atakowany, wypełniając wszystko krzykiem i hałasem. Natomiast człowiek cierpliwy przebywa jakby w bezpiecznym porcie i cieszy się ciszą na morzu. Nawet jeśli otoczony byłeś hałasem, nie przesunąłeś skały. Nawet jeśli ogarnęła cię pycha, nie zdołałeś poruszyć wieży. Nawet jeśli zadałeś ciosy, nie przebiłeś stali. A człowiek nazywany jest cierpliwym i wielkodusznym, ponieważ ma swego rodzaju wielką i wspaniałą duszę. […]

Paweł nie zatrzymuje się w tym miejscu, ale wymienia inne cechy miłości.

„Jest łaskawa”. Skoro bowiem są ludzie, którzy nie używają cierpliwości dla własnego dążenia do wiedzy, ale niszcząc samych siebie używają jej, aby zemścić się na tych, którzy wzbudzali w nich gniew, to Paweł mówi, że miłość tym się nie charakteryzuje. Dlatego dodaje: „łaskawa jest”. Nie użył tych słów, aby wzniecić ogień u ludzi, którzy rozpaleni są gniewem, ale aby go załagodzić i ugasić. I nie tylko po to, by łagodnie z nimi postąpić, ale by uleczyć jątrzące się rany ich serc.

„Nie zazdrości”. Można być zarówno cierpliwym, jak i zazdrosnym, przez co doskonałość miłości może być niszczona. Jednak ona ucieka przed zazdrością.

„Nie szuka poklasku”. To znaczy: „nie postępuje lekkomyślnie”. To czyni człowieka kochającego mądrym, poważnym oraz zdecydowanym. Lekkomyślne postępowanie jest wadą charakterystyczną dla ludzi kochających niewłaściwie. Kto natomiast zna tę miłość, wolny jest od  tego wszystkiego. Kiedy w człowieku nie ma gniewu, także lekkomyślność i pycha są eliminowane. Miłość – jak szlachetny gospodarz – spoczywa w duszy i nie pozwala, żeby wyrósł tam żaden cierń.

„Nie unosi się pychą”. Widzimy jak wiele jest osób, które mają wielkie mniemanie odnośnie swoich dokonań. Dla przykładu, że nie są złośliwi ani podli, ani małoduszni, czy też lekkomyślni. Jednak to złe nastawienie ma wpływ nie tylko na bogactwo i biedę, ale także na wszelkie zalety wynikające z natury. Miłość z wielką skrupulatnością oczyszcza wszystko. Spójrz! Człowiek cierpliwy nie zawsze jest łaskawy. Jeśli więc nie jest łaskawy, to dokonuje złych czynów i naraża się na popadnięcie w mściwość. Dlatego miłość dając jako lekarstwo łagodność, zachowuje czystą cnotę. I ponownie – człowiek łagodny często bywa pochopny. Jednak ona także i to prostuje. „Miłość – mówi Paweł – nie szuka poklasku, nie unosi się pychą”. Człowiek łagodny i cierpliwy często się przechwala, ale miłość i tę wadę eliminuje.

Teraz spójrz, jak bardzo Paweł podziwia miłość nie tylko za to, co ma, ale także za to, czego nie ma! Mówi, że ona i cnoty wprowadza, i wady usuwa […].

Skoro więc miłość jest twórcą każdej cnoty, starannie zasadźmy ją w naszych duszach, aby wprowadziła w nie wiele dóbr i abyśmy nieustannie mieli jej obfite owoce, które zawsze będą wydawane i nigdy nie obumrą. W ten sposób otrzymamy wieczne dobra, dzięki łasce i miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa, któremu z Ojcem i Duchem Świętym chwała, moc i uwielbienie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Tłum. Joanna Szwed-Kostecka


więcej tekstów autora
Polecamy

Tobiasz

Marcin Majewski

Trójjedyny w Biblii? cz.1

Anna Świderkówna

Po tych słowach TCHNĄŁ na nich

Ks. Wojciech Węgrzyniak

partnerzy