Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 25 września 2020
  • komentarzy
  • 185 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 25.09.2020

Jan Paweł II

Łk 9, 18-22

A kiedy pewnego razu modlił się na osobności i byli z Nim Jego uczniowie, wtedy ich zapytał: Za kogo Mnie uważają rzesze? Oni odpowiadając rzekli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni sądzą, że to jeden z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy sami za kogo Mnie uważacie? I odpowiedział Piotr: Za Mesjasza Bożego. Wtedy On nakazał im surowo, żeby nikomu o tym nie mówili.

 

My także, jak Piotr, musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się Jego świadkami i naszymi na­uczycielami, a równocześnie przejąć doświadczenie i świadectwo dwudziestu stu­leci, naznaczonych pytaniem Mistrza i ubogaconych głosami wielkiego chóru wiernych, którzy zawsze i wszędzie na nie odpowiadali. Dzisiaj, gdy Duch, będący Panem i Ożywicielem, przybliża nas ku trzeciemu tysiącleciu chrześcijaństwa, jesteśmy wezwani do tego, by z odnowioną radością dawać odpowiedź, którą sam Bóg w nas budzi i której od nas oczekuje, niejako u progu nowych narodzin Jezu­sa Chrystusa w naszych dziejach. W pytaniu Jezusa o własną Jego tożsamość wyraża się subtelna pedagogia Tego, który nie ufa pochopnym odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrza­łej, poprzedzonej długim niekiedy czasem refleksji i modlitwy oraz uważnym i in­tensywnym wsłuchiwaniem się w prawdę wyznawanej i głoszonej przez Kościół wiary chrześcijańskiej. Wiemy bowiem, że nie wystarczy darzyć Jezusa zwyczajnie ludzką sympatią — choć jest ona uprawniona i cenna — ani widzieć w Nim tylko osobistość godną zainteresowania z punktu widzenia historycznego, teologicznego, duchowego czy społecznego lub źródło inspiracji artystycznej. Zdarza się często, także wśród chrześcijan, że postać Chrystusa przesłonięta jest niewiedzą czy — gorzej jesz­cze — błędnym jej rozumieniem, a nawet niewiernością. Zawsze istnieje niebez­pieczeństwo powoływania się na „Ewangelię Jezusa” bez rzeczywistego poznania jej wielkości i radykalności, bez przeżywania tego, co głosi się słowami. Iluż jest takich, którzy dostosowują Ewangelię do własnych miar i widzą Jezusa tak, jak im jest wygodnie, negując przy tym Jego transcendentną Boskość lub przekre­ślając Jego realne, historyczne człowieczeństwo, bądź też dokonując manipulacji w Jego integralnym orędziu, a przede wszystkim nie biorąc pod uwagę ofiary Krzyża, szczytowego momentu Jego życia i nauczania, ani Kościoła, który On ustanowił jako swój „sakrament” w historii.

 

Aud. gen., 28 III 1999

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Piotr, czyli Skała

Marcin Majewski

O męskości

Elżbieta Wiater

partnerzy


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/footer.php on line 29