Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 14 lutego 2020
  • komentarzy
  • 83 wyświetleń
  • lubi to!

Piątek, 14.02.2020

Jan Paweł II

Łk 10, 1-9

A potem wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich przed sobą do każdego miasta i miejscowości, którą sam miał odwiedzić. I mówił im: Żniwo co prawda wielkie, ale robotników mało. Proście zatem Pana żniwa, żeby posłał robotników do swego żniwa. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie bierzcie ze sobą ani trzosu, ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo nie pozdrawiajcie po drodze. A gdy będziecie wchodzić do jakiegokolwiek domu, powiedzcie najpierw: Pokój temu domowi. Jeżeli tam będzie człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, to wróci do was. Macie też pozostawać w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co wam dadzą. Wart jest bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was tam, jedzcie, co przed wami położą. Troszczcie się też o chorych tego miasta i mówcie im: Zbliżyło się do was królestwo Boże.

 

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść za­mierzał” (Łk 10,1). Wydarzenie to jest niewątpliwie tylko zapowiedzią posługi, którą Chrystus formalnie ustanowił później. Ukazuje ono jednak, że Boski Mistrz zamierzał posłać liczny zastęp współpracowników do pracy w „winnicy”. Jezus wybrał dwunastu spośród szerszej grupy uczniów (por. Łk 6,12-13). Owi „ucznio­wie”, w znaczeniu, jakie to słowo ma w tekstach ewangelicznych, to ci, którzy nie tylko wierzą w Jezusa, ale za Nim idą, pragną Go słuchać, gdy naucza jako Mistrz, i poświęcić się Jego dziełu. I Jezus włącza ich w swoją misję. Według Łukasza, właśnie wówczas Jezus powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Łk 10,2). Dawał w ten sposób do zrozumienia, że doświadczenie pierwszej misji wskazywało, iż liczba robotników była zbyt mała. I nie tylko wtedy, ale w każdej epoce, również i w naszych czasach, kiedy problem ten stał się szczegól­nie poważny. Musimy stawić mu czoło szukając natchnienia i jednocześnie wspar­cia w tych słowach, oraz — jeśli można tak powiedzieć — w tym spojrzeniu Jezu­sa na pola spragnione robotników, którzy zbiorą żniwo. Jezus dał przykład podej­mując inicjatywę, którą można by określić jako „promocję powołań”: oprócz 12 Apostołów wysłał jeszcze 72 uczniów.

Ewangelia głosi, że Jezus przydziela 72 uczniom misję podobną do tej, którą otrzymało Dwunastu: uczniowie zostają posłani, by głosić przyjście Królestwa Bożego. To przepowiadanie będą realizować w imieniu Chrystusa i w mocy Jego autorytetu: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał” (Łk 10,16). Podobnie jak Dwunastu, uczniowie otrzymują władzę wypędzania złych du­chów (por. Mk 6,7; Łk 9,1), toteż po pierwszych doświadczeniach mówią do Jezu­sa: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”. Tę władzę potwierdza również Jezus: „Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika” (Łk 10,17-19). Oni również mają uczestniczyć wraz z Dwunastoma w odkupieńczym dziele je­dynego Kapłana Nowego Przymierza. Chrystus im także pragnął przekazać misję i władzę podobną do tej, którą otrzymało Dwunastu. Ustanowienie prezbiteratu nie jest więc tylko odpowiedzią na praktyczne potrzeby biskupów, odczuwających brak współpracowników, lecz wiąże się z wyraźnym zamiarem Chrystusa.

 

Aud. gen., 31 III 1993; 13 VIII 1986

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Tobiasz, pies i anioł

Anna Świderkówna

Sen jako powiernik

Ks. Jacek Jurczyński SDB

partnerzy