Międzynarodowy zespół naukowców odkrył cały system planet podobnych do Ziemi. Układ nazwany TRAPPIST-1 ma aż siedem planet, które oznaczono kolejnymi literami alfabetu dodanymi do nazwy gwiazdy.

Na powierzchni każdej z siedmiu planet teoretycznie może się znajdować woda w stanie ciekłym. Wyznaczenia gęstości odkrytych globów sugerują, że przynajmniej sześć planet jest skalistych.

Do odkrycia planetarnych siedmioraczków wykorzystano różne teleskopy naziemne i kosmiczne. Badania rozpoczęto w ostatnich miesiącach 2015 roku, kiedy prowadzono obserwacje teleskopem Spitzer. NASA przygotowała także plakat ilustrujący możliwy widok na nowo odkryte planety z perspektywy jednej z nich.

(RC)