• 2 stycznia 2018
  • komentarzy
  • 4 osoby przeczytały
  • to!

Izrael: Parlament przyjął prawo utrudniające podział Jerozolimy

Izrael: Parlament przyjął prawo utrudniające podział Jerozolimy​Izraelski parlament przyjął poprawkę, wymagającą od Knesetu większości dwóch trzecich głosów, by zrzec się kontroli nad jakąkolwiek częścią Jerozolimy. Decyzja ta utrudnia podział miasta przewidywany w planach pokojowych - podała AP. Nowe prawo zakazuje rządowi zrzeczenia się izraelskiej suwerenności nad którąkolwiek częścią Jerozolimy bez zgody co najmniej 80 ze 120 członków Knesetu. Nowelizacja może jednak zostać unieważnione zwykłą większością głosów, co - jak zaznaczyła AP - czyni decyzję izraelskiego parlamentu "w dużej mierze...