źródło: Wikipedia: Matthias Storm, Posiłek w drodze do Emaus
  • 31 marca 2016
  • komentarzy
  • 16 osób przeczytało
  • to!

WYKŁADAŁ im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego

„Diermeneuo” znaczy „tłumaczę, wyjaśniam” i w Biblii zazwyczaj odnosi się do przekładania z jednego języka na drugi.