Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Wprowadzenie do Biblii

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
źródło: Shutterstock
  • 15 maja 2015
  • komentarzy
  • 1 410 wyświetleń
  • lubi to!

Natchnienie i jego skutki

Bp Kazimierz Romaniuk

Stwierdzenie, że jakaś księga należy do zbioru ksiąg Pisma Świętego, oznacza tym samym, iż jest to dzieło natchnione, czyli napisane przez człowieka natchnionego – z czego nie wynika jednak, że było to natchnienie w rodzaju artystycznego uniesienia poety, muzyka, malarza, improwizatora czy mówcy. Księgi Pisma Świętego tworzyli ludzie, których umysł i wola w trakcie pisania pozostawały pod szczególnym działaniem Boga. Dlatego mówi się słusznie, że Biblia zawiera „słowo Boże”, że jest „Księgą Świętą”, „Pismem Świętym” itp.

Niekiedy Bóg formalnie ukazuje człowiekowi prawdy nowe. Wtedy natchnienie pokrywa się – przynajmniej częściowo – z objawieniem. Tak się rzecz ma w przypadku większości objawień prorockich, przy apokalipsach itp.

Nie wynika z tego bynajmniej, że pisarze natchnieni (nawet gdy natchnienie utożsamiało się z objawieniem) byli pozbawionymi świadomości, bezwolnymi instrumentami „w rękach” Boga. Pozostający pod natchnieniem pisarz biblijny korzystał ze swoich naturalnych uzdolnień i z posiadanego zasobu wiedzy, w swojej pracy opierał się na różnych przekazach ustnych lub pisanych.

Bóg w pełni respektuje wolność i godność człowieka. Jednakże to On sprawia, że człowiek podejmuje decyzję pisania (wpływ na wolę), a w trakcie pisania jest w stanie wybrać najwłaściwsze słowa do wyrażenia swoich myśli (wpływ na umysł). Można więc powiedzieć, że każda księga Pisma Świętego jest dziełem wspólnym Boga i człowieka, choć ten ostatni niekoniecznie musiał być świadom tego, że pozostawał pod natchnieniem Bożym.

Sobór Watykański II wyraził tę samą prawdę w następujący sposób: „[…] Bóg w Piśmie Świętym przemawiał przez ludzi, na sposób ludzki […]. Bo słowa Boże, językami ludzkimi wyrażone, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się do ludzi”.

Dzięki pomocy Boga współdziałającego z człowiekiem księgi Pisma Świętego są wolne od błędów. Nie oznacza to jednak, że w Biblii znajdziemy potwierdzenie dla współczesnych naukowych poglądów z zakresu fizyki, geografii, kosmogonii i innych nauk przyrodniczych. Pod tym względem autorzy natchnieni albo są rzecznikami współczesnych im przekonań, albo świadomie posługują się pewnymi obrazami po to, by uplastycznić i zilustrować swoje abstrakcyjne twierdzenia. W zasięgu zainteresowań autorów natchnionych znajdują się przede wszystkim sprawy zbawienia człowieka. Księgi Pisma Świętego, nie tylko Nowego, lecz także Starego Testamentu, choć powstały dawno temu, zostały napisane dla naszego pouczenia (1 Kor 10,11). Przy ich lekturze należy pamiętać nade wszystko o tym, że stanowią one nie tylko zbiór określonych informacji, lecz także bardzo konkretnych wymagań. Czytaniu Biblii musi zatem towarzyszyć ustawiczna gotowość czynienia zadość tym wymaganiom.

Żadną miarą nie umniejszają też wartości jako księgi natchnionej zastrzeżenia dotyczące jej autorstwa. Równie natchnione są np. Listy ponad wszelką wątpliwość stworzone przez św. Pawła, jak i pisma według dzisiejszej nauki z pewnością przez samego Apostoła niezredagowane, lecz znajdujące się w kanonicznym zbiorze jego Listów.


więcej tekstów autora

Bp Kazimierz Romaniuk

ur. 21 sierpnia 1927 w Hołowienkach, profesor nauk biblijnych, biskup pomocniczy warszawski w latach 1982–1992, biskup diecezjalny warszawsko-praski w latach 1992–2004

Polecamy

Dokąd wstąpił?

Roman Zając

Sen Jakuba cz. 3

Ks. Jacek Jurczyński SDB

partnerzy


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/footer.php on line 29