Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Opowieści biblijne

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 1 października 2015
  • komentarzy
  • 3 073 wyświetleń
  • lubi to!

Aniołowie w Biblii

Robert J. Morgan

W tekstach biblijnych aniołowie pojawiają się i znikają z nich tak naturalnie, jak my wchodzimy do kawiarni czy wychodzimy z pracy. Nie wspomina się o nich bez przyczyny i prawda jest taka, że większość postaci z Biblii nigdy nie jest świadoma tego, że widzi anioła. Jednakże pojawiali się tam, gdzie byli potrzebni. Aniołowie pocieszyli Hagar na pustyni, wybawili Lota z Sodomy, prowadzili lud Izraela przez pustynię, nakarmili Eliasza pod drzewem jałowca, otoczyli Elizeusza rydwanami ognia, ocalili Ezechiasza z rzezi dokonanej przez Asyryjczyków, skłonili Izajasza do zaangażowania duchowego, a Ezechiela do kapłaństwa, otaczali Jezusa na każdym etapie Jego działalności, wzięli Łazarza do nieba, uwolnili Piotra z więzienia, pocieszyli Pawła na pokładzie tonącego statku, a także za ich sprawą Jan odbył wycieczkę po Nowym Jeruzalem.

WIARA W BIBLIĘ TO WIARA W ANIOŁÓW
Czasem ci niebiańscy goście pojawiali się w ludzkiej formie, a czasem w nadludzkim splendorze. Czasem rozpoznawano ich jako istoty ponadnaturalne, ale przy innych okazjach ukazywali się jako zwykli nieznajomi. Pojawiali się pojedynczo lub parami, a także w zastępach. Niektóre anioły miały skrzydła, inne ich nie miały. Czasem ich stopy dotykały ziemi, a czasem unosiły się w powietrzu. Często materializowały się w rzeczywistości trójwymiarowej, lecz od czasu do czasu znajdowały drogę do ludzkich snów. Czasem były widzialne, ale często pozostawały niewidzialne. W Księdze Objawienia świętego Jana anioł zstąpił z nieba z takim słonecznym blaskiem, że cała ziemia została oświetlona jego wspaniałością (18,1).

Kiedy Bóg stworzył kosmos, utworzył wiele różnorodnych form życia – grzyby i bakterie, rośliny i zwierzęta, ryby i ptaki, ludzi i aniołów. Dla Boga aniołowie są tak normalni jak wszystkie inne stworzenia; stanowią część różnorodności życia, które wypełnia niebo i ziemię. Są „międzyplanetarnymi”, niewidzialnymi, duchowymi istotami, które łatwo i błyskawicznie przemieszczają się między różnymi wymiarami rzeczywistości, między sferą duchową i fizyczną. Są właściwie wszędzie, nawet przy mnie, gdy piszę tę książkę, i przy Tobie, gdy ją czytasz. One stanowią naszą niebiańską rodzinę.

Gdy podążamy tropem aniołów w Biblii, dostrzegamy, że traktowane są realistycznie, ale bez wystawiania ich na pokaz czy podkreślania ich obecności. Ich istnienie i przedsięwzięcia są uznane za pewnik, a nas przekonuje się o ich trosce. Jednak nigdy nie są przesadnie obecne w Piśmie Świętym. Właściwie, jak zaobserwował mój przyjaciel dr David Jeremiah: „Wszystko, co Pismo mówi na temat aniołów, ma związek z czymś innym, co stanowi główny temat. Nie ma stron czy fragmentów, których głównym celem jest przedstawienie doktryny aniołów”.

Dla mnie jest to zadziwiająca uwaga, która subtelnie dowodzi prawdziwości Pisma. Gdybym to ja przez wieki tworzył nadprzyrodzoną księgę, jaką jest Biblia – gdyby tworzyli ją ludzie zwyczajni – byłaby tam bez wątpienia obfitość opisów i szczegółów dotyczących tych Boskich agentów specjalnych. Jednakże słowo Boże napisane jest z oszczędnością i logiczną zgodnością metody. Nigdzie nie znajdziemy fragmentów Pisma Świętego, które dotyczą tylko i wyłącznie aniołów. Każde odniesienie do aniołów w Biblii jest drugorzędne wobec głównego tematu. Jednak nawet biorąc pod uwagę to spostrzeżenie, widzimy, że nie brakuje nam anielskiej materii.
• Aniołowie są aktywni w Księdze Rodzaju. Ukazują się w różnej formie: przy bramie do Raju; Abrahamowi, Hagar, Lotowi i mieszkańcom Sodomy, a także Jakubowi. Po Jakubie jest bardzo niewiele wzmianek o aniołach w Pięcioksięgu, aż do momentu gdy spotykamy Anioła Pańskiego, który towarzyszy ludowi Izraela przez pustynię i który to „anioł” jest prawdopodobnie samym Chrystusem przed Wcieleniem.

• Księga Sędziów ma dwie główne opowieści anielskie, a w kolejnych księgach jest kilka incydentów, w które zaangażowani są aniołowie. Dotyczą one losów Saula, Dawida i Salomona. Mamy również kilka anielskich objawień za czasów Eliasza i Elizeusza.
• W Psalmach jest parę cennych wersów o aniołach, choć w Księdze Przysłów i innych poetyckich księgach biblijnych znajdujemy do nich niewiele odniesień.

• Izajasz i Ezechiel doświadczyli dramatycznych spotkań z aniołami. Księga Daniela jest pełna aniołów, tak jak i Księga Zachariasza. Niewielu spośród innych proroków mniejszych nawiązuje do aniołów.

• Eksplozja anielskiej aktywności ma związek z posługą Chrystusa. Aniołowie zaangażowani są w Jego narodziny, życie, działalność duszpasterską, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie oraz proroctwa dotyczące Jego ponownego przyjścia.

• Aniołowie sporadycznie pojawiali się w Dziejach Apostolskich, a ich obecność miała wielkie znaczenie.

• Rzadkie nawiązania do aniołów w Listach dają nam intrygujące wskazówki i sugestie, choć żaden większy fragment z Listów świętego Pawła nie zapewnia systematycznego nauczania o aniołach. Z kolei List do Hebrajczyków stanowi doskonałe źródło informacji w tej kwestii.

• Najbardziej skupiona aktywność anielska w Biblii pojawia się w Księdze Objawienia świętego Jana, odsłaniającej kluczową rolę aniołów w niebiańskim kulcie, ziemskich mękach i zwycięskim powrocie oraz panowaniu Chrystusa.

Oczywiście działalność aniołów nie zakończyła się opisem w Apokalipsie św. Jana, a ich posługa nie ograniczyła się do okresu biblijnego. Aniołowie kontynuowali swoją ciągłą pracę w imieniu świętych. Ponieważ istnieją biblijne sygnały, że aktywność demonów będzie się zwiększać w miarę zbliżania się końca wieków, można założyć, że to samo dotyczyć będzie aktywności aniołów.

aniolowie_prawidziwe_historie_500pt_rgb


więcej tekstów autora
Polecamy

Zmagania z ciałem

Elżbieta Wiater

Niedziela, 13.07.2014

Jan Paweł II

partnerzy