Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Modlitwy biblijne
źródło: Shutterstock
  • 29 czerwca 2016
  • komentarzy
  • 391 wyświetleń
  • lubi to!

Mat. 6, 9-13


A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.”

Mat. 6, 9-13Polecamy

Naama - żona Noego

Bella Szwarcman-Czarnota

Gdzie jest nowo narodzony król?

Richard A. Burridge

Tobiasz, pies i anioł

Anna Świderkówna

partnerzy