Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Komentarze Ojców Kościoła

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
źródło: Internet
  • 30 czerwca 2014
  • komentarzy
  • 1 582 wyświetleń
  • lubi to!

Homilia o śś. Piotrze i Pawle

Św. Jan Chryzostom

Święty Jan Chryzostom starał się ożywić wiarę mieszkańców miasta poprzez publiczne oddawanie czci świętym. Miała temu służyć m.in. całodzienna wyprawa w intencji uczczenia świętych apostołów Piotra i Pawła, o czym wspomina biskup w swojej homilii Contra ludos et theatra. Czytamy w niej:

„Przed trzema dniami spadł ulewny deszcz, zabierając wszystko. Od ust rolników  – że tak powiem – porywał stół, długie kłosy zboża i wszystko inne zachłannością wody zniszczył. Wznieśliśmy błagania i modły, całe nasze miasto jak potok wezbrany od deszczu zdążało do miejsc apostołów, do patronów Piotra i Andrzeja oraz Pawła i Tymoteusza. Kiedy ustał gniew, przeprawiliśmy się śmiało przez morze oraz fale i udaliśmy się do naszych przewodników: Piotra, fundamentu wiary oraz Pawła, naczynia wybranego, sprawując duchowe święto, ogłaszając ich trud, triumfy i zwycięstwa nad złymi duchami” (PG 56.265).

Pod nazwiskiem św. Jana Chryzostoma dotarła do nas homilia poświęcona świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Autorstwo biskupa Konstantynopola jest jednak wątpliwe. Przytaczamy jej fragmenty:

„Widzę współzawodnictwo nieba i ziemi, aby uczcić pamięć o Apostołach, [współzawodnictwo] niebiańskich sił rozgłaszających chwalebnymi głosami ich naukę, ponieważ dzięki nim poznali tajemnicę Bożej ekonomii, jak sam Paweł mówił: Aby wieloraka mądrość Boga była znana poprzez Kościół Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach (Ef 3, 10). Ludzie na ziemi zmuszeni są wszędzie ukazywać należytą chwałę przez szacunek do przewodników, ponieważ przez niech zostali doprowadzeni do zbawienia. Cóż większego od Piotra? Cóż równego Pawłowi? Oni to zwyciężyli czynem i słowem całe stworzenie na niebie i ziemi. Oni to, chociaż złączeni gliną ciała, uznani są za większych od aniołów.

Co teraz powiemy o tych nauczycielach stworzeń ziemskich i niebiańskich?  Nie znajduje bowiem godnych słów, aby chwalić tych, którzy chwalili nasz ród, którzy przemierzyli całą ziemię i morze, którzy wskrzeszali zmarłych i rozsiewali nasiona pobożności w sercach nieposłusznych ludzi.

Piotr – przewodnik apostołów, Paweł – znawca wspólnoty, mający udział w siłach niebieskich. Piotr – cugle nierozumnych Żydów, Paweł – pocieszenie pogan. Spójrz na górującą mądrość Pana. Wybrał bowiem Piotra spośród rybaków, natomiast Pawła spośród wytwórców namiotów. Wszystko to dla pożytku uczynił. Chwała Żydów została przyćmiona. Dlatego zaufał Pan temu rybakowi, mówiąc mu: Wejdź do jeziora i weź wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz monetę (Mt 17, 27). Jeziorem nazwał niepewną myśl Żydów, wędką – biegłość w głoszeniu nauki, rybą zaś nazwał prawo, a znalezienie monety – jego duchowe badanie.

Pawłowi jako wytwórcy namiotów poganie powierzyli szkarłatne szaty zanurzone w wodzie i krwi Pana, aby przyodział nagich prawem i łaską. Tak mu Pan powiedział: Idź, ja ciebie poślę daleko, do  pogan (Dz 22, 21). O błogosławieni są Piotr i Paweł, którym zawierzone zostały dusze całego świata!

Piotr  – początek i zasada prawdziwej wiary, wielki kapłan Kościoła, klejnot sił niebieskich, apostoł otoczony chwałą przez Pana. Paweł – wielki głosiciel prawdy, duma świata, człowiek w niebie i anioł na ziemi, lira Ducha Świętego, jaskółka i cykada, niebo Pańskie, czujny sługa Chrystusa.

Piotr i Paweł, dwa zaprzężone woły Kościoła, niosą piękną naukę światu, wybrali krzyż zamiast jarzma, Zbawiciela zamiast woźnicy, zamiast wozu – Pismo Święte i Ducha Świętego zamiast bicza. […]

Piotr – nasza duchowa miłość, Paweł – naczynie wybrane. Piotr – świątynia Boga, Paweł – usta Chrystusa, lira Ducha Świętego, wielki człowiek, który dotyka niebios. Cały świat zakreślił dla Pana, od Jeruzalem aż do Illiry i napełnił wszystko Dobrą Nowiną Chrystusa. Wytrwały biegacz, jak orzeł wzleciał do nieba, został napełniony Bożą łaską i powołany przez Pana, aby rozgłaszać imię Jego wobec całego świata. Paweł trzecie niebo przemierza i wchodzi do raju, przystąpił do niepojętego tronu Pańskiego i usłyszał tajemnice, których nie godzi się człowiekowi mówić.

Co jeszcze powiemy o Piotrze? Słodki cud Kościoła, blask świata, nauczyciel Apostołów, gorliwy apostoł, rozpalony Duchem Świętym, anioł i człowiek napełniony łaską, trwała opoka wiary, doświadczona mądrość Kościoła, ze względu na swoją czystość błogosławionym synem gołębicy nazwany przez usta Pańskie, on otrzymał klucze królestwa niebieskiego. Wy zabraliście pierwszeństwo aniołów.

Cóż więcej mogę powiedzieć? Sam Pan wysławia was mówiąc: Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 14). Jesteście potężniejsi niż królowie, silniejsi niż bogacze, mądrzejsi niż filozofowie i mędrcy, bardziej elokwentni niż retorzy. Nic nie posiadając, macie wszystko (por. 2 Kor 6, 10). Wy jesteście wytrwałością dla męczenników, prawdziwą wiarą dla patriarchów, przykładem i ćwiczeniem dla samotnych, wieńcami dla dziewic, czyniącymi pokój w małżeństwach, cuglami dla bogaczy, wychowawcami nieopanowanych, ochroną dla królów, twierdzą dla chrześcijan, współzawodnikami dla barbarzyńców. […]

Bądź pozdrowiony Piotrze, opoko wiary. Bądź pozdrowiony Pawle, dumo Kościoła. Bądź pozdrowiony Piotrze, fundamencie prawdziwej wiary. Bądź pozdrowiony Pawle, trosko Kościoła. Bądź pozdrowiony Piotrze, ozdobo świata. Bądź pozdrowiony Pawle, bramo raju. Bądź pozdrowiony Piotrze, przewodniku królestwa niebieskiego. Bądź pozdrowiony Pawle, spokojna przystań nękanych […]

Jakimi podziękowaniami odpłacimy się za wasz trud dla nas podjęty? Kiedy myślę o Tobie, Piotrze, wpadam w zachwyt. Kiedy wspominam Ciebie, Pawle,  zdumiewam się i oblewam łzami. Badając wasze utrapienia, co powiedzieć mam, nie wiem.

Powinniśmy pokazać wszelki szacunek, ukochani, prosząc Pana naszego Chrystusa, aby w swej miłości uznał nas godnymi trwać w nauce Piotra i Pawła, abyśmy otrzymali miłosierdzie przed Jego tronem. Przez Niego i z Nim, Bogu Ojcu chwała ze Świętym, Dobrym Duchem Ożywicielem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”. (PG 59.)

Tłum. Joanna Szwed-Kostecka


więcej tekstów autora
Polecamy

Środa, 1.01.2014

Jan Paweł II

Droga Krzyżowa, III

Józef Augustyn SJ

Po tych słowach TCHNĄŁ na nich

Ks. Wojciech Węgrzyniak

partnerzy


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/footer.php on line 29