Ewangelia dnia
 

Piątek, 28.04.2017

Rozmnożenie chleba
więcej
 

Czwartek, 27.04.2017

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
więcej
 

Środa, 26.04.2017

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
więcej
 

Wtorek, 25.04.2017

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
więcej
 

Poniedziałek, 24.04.2017

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
więcej
 

Niedziela, 23.04.2017

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
więcej
 

Sobota, 22.04.2017

Chrystus zmartwychwstały posyła Apostołów na głoszenie Ewangelii
więcej
 

Piątek, 21.04.2017

Ukazanie się Zmartwychwstałego nad Morzem Tyberiadzkim
więcej
 

Czwartek, 19.04.2017

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
więcej
 

Środa, 19.04.2017

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba
więcej

partnerzy