Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 25 lutego 2020
  • komentarzy
  • 114 wyświetleń
  • lubi to!

Wtorek, 25.02.2020

Jan Paweł II

Mk 9, 30-37

A później, wyszedłszy stamtąd, szli przez Galileę. Lecz On nie chciał, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Głosił bowiem nauki uczniom swoim. I mówił im też, że Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, że Go zabiją, a On po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, ale też bali się Go pytać. I przyszli do Kafarnaum. A gdy już weszli do domu, zapytał ich: O czym to tak rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. Spierali się bowiem między sobą w drodze o to, który [z nich] jest największy. Wtedy On usiadł, zwołał do siebie Dwunastu i powiedział im: Jeżeli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie ostatnim i niech wszystkim posługuje. A potem wziąwszy małe dziecko postawił je pośrodku nich i obejmując je ramionami, powiedział do nich: Kto przyjmuje w imię moje takie dziecko, Mnie samego przyjmuje. Ten zaś, kto Mnie przyjmuje, nie Mnie przyjmuje, lecz Tego, który Mnie posłał.

 

 

Jezus Chrystus miał świadomość tej ostatecznej próby, wobec której zostanie postawiony ze strony ludzi, do których był posłany. Mówił wszakże do swoich uczniów: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk 9, 31). Kościół modli się o sprawiedliwość i pokój wszędzie i dla wszystkich, mając oczy utkwione w Krzyż i Zmartwych­wstanie Chrystusa. W tym duchu Kościół nie tylko się modli, ale też stara się nauczać i działać na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Próba — zwycięska próba — której poddał się sam Chrystus, składając swe życie w ofierze za grzechy świata — wszędzie i zawsze, w każdej epoce i w każ­dym kraju, każe nam ufać, że wielorakie zło, które sprzeciwia się sprawiedliwości i pokojowi w człowieku oraz pomiędzy ludźmi — w różnych społecznych wymia­rach i zasięgach — może być przezwyciężone. Próba, którą podjął Chrystus — niesprawiedliwość, której stał się ofiarą, zwycięstwo, które odniósł w mocy Boga — każe nam ufać, że tą samą mocą ludzie i społeczeństwa mogą budować i odbu­dowywać sprawiedliwość i pokój w swym życiu na ziemi. Wymaga to jednak stałej pracy. Trzeba czuwać nad tym, co się kryje w sercu człowieka skażonym zarzewiem grzechu. Przykładu dostarcza czytanie z Ewangelii św. Marka: oto ludzie najbliżsi Chrystusa, Apostołowie, „sprzeczają się między sobą o to, kto z nich jest największy” (por. 9, 4) w „królestwie”, które On przyszedł głosić. Nawiązując do tego sporu, Chrystus poucza uczniów, jak należy sprawować władzę w Kościele, a także czym powinien być Kościół, który ma nie panować lecz służyć. Siebie samego stawia za wzór w wypełnianiu misji budowania Królestwa Bożego i zakładania Kościoła, którego jest Głową i najwyż­szym Prawodawcą, albowiem nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (por. Mt 20, 29); nie narzuca się, lecz służy z miłości, gotów nawet oddać swoje życie (por. J 15, 13). Taki właśnie jest Jego sposób bycia pierwszym. Tak też rozumieli to później i dawali temu wyraz słowem oraz przykładem św. Piotr (por. 1 P 5, 1) i św. Paweł, który „nie zależąc od nikogo, stał się niewolni­kiem wszystkich” z miłości do Jezusa (por. 1 Kor 9, 19 i n.), a także inni Apostoło­wie. Ten, kto nie przyjmuje owej postawy pełnej samozaparcia służby, nie tylko wykazuje brak jednej z najistotniejszych kwalifikacji do sprawowania władzy, ale także naraża się na to, że ulegnie żądzy władzy, pysze i skłonności do tyranii. W istocie rzeczy, wszelka władza, opierając się na fundamencie natury ludzkiej, należy do porządku określonego przez Boga, tym sa­mym więc należy do porządku zamierzonego przez Jezusa Chrystusa: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35).

 

18 IX 1988, Maputo (Mozambik)

 


więcej tekstów autora
Polecamy

Tabga

Fernando Perfetti

Wątpić, aby uwierzyć

Anne Field OSB

Drogi do Biblii

Roman Brandstaetter

partnerzy