Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 8 września 2020
  • komentarzy
  • 14 wyświetleń
  • lubi to!

Wtorek, 08.09.2020

Jan Paweł II

Mt 1, 1-16. 18-23

Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, / a Maryja stała się matką Jezusa, / zwanego Chrystusem. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa: Kiedy Maryja, Matka Jego, była dana za żonę Józefowi, nim jeszcze zamieszkali razem, poczuła, że stanie się matką za sprawą Ducha Świętego. [Wtedy] Józef, mąż jej, ponieważ był człowiekiem prawym i nie chciał jej zniesławiać publicznie, postanowił oddalić ją od siebie po kryjomu. Lecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. Właśnie ona porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus; On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów. A wszystko to stało się, aby się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez Proroka: Oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu będzie nadane imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

 

Maryja wyraża swą zgodę wobec zwiastującego Archanioła. Opis Łukaszowy, pomimo swej szczupłej zwięzłości, bogaty jest w starotestamentowe treści biblijne i w niesłychaną nowość chrześcijańskiego objawienia: bohaterem jej jest niewiasta. Niewiasta par excellence (por. J 2, 4; 19, 26), wybrana z całej wieczności, by być pierwszą nieodzowną współpracownicą Bożego planu zbawienia. Owa Almah przepowiadana przez Izajasza (7, 14), dzieweczka z królewskiego rodu, której na imię Miriam, Maryja z Nazaretu, najskromniejsza, ukryta w mieścinie Galilei (por. J 1, 46); prawdziwa novitas chrześcijańska, która podniosła niewiastę do najwyższej nieporównywalnej godności, niewyobrażalnej dla mentalności żydowskiej owego czasu, jak i dla cywilizacji helleńsko-rzymskiej, rozpoczyna się wraz z tym zwiastowaniem, skierowanym do Maryi przez Gabriela w imieniu samego Boga. Pozdrawia Ją słowami tak wzniosłymi, że aż ją one onieśmielają: „Kaire, Ave, raduj się!” Po raz pierwszy rozbrzmiewa na ziemi radość mesjańska. „Kekaritomine, gratia plena, łaskiś pełna!” Niepokalana jest tutaj – wyryta w swej tajemniczej pełni Boskiego wyboru, wiecznego przeznaczenia, świetlistej jasności. „Dominus tecum, Pan z Tobą!” Bóg jest z Maryją, wybraną spośród rodziny ludzkiej na matkę Emmanuela, Tego, który jest „Bogiem z nami”: od tej chwili zawsze, bez żalu i nie cofając słowa, Bóg będzie z ludzkością, stając się z nią jednym, by zbawić ją i dać jej swego Syna, Odkupiciela: Maryja jest żywą, konkretną gwarancją tej zbawczej obecności Boga. Z rozmowy wybranego Stworzenia i Bożego Archanioła wypływają dla nas inne podstawowe prawdy: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu na dasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. (…) Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 31-32. 35). Przychodzi ten, który z linii Adama wchodzi w genealogie Abrahama i Dawida (por. Mt 1, 1-17; Łk 3, 23-38). On jest w linii Boskich obietnic, lecz przychodząc na świat nie potrzebuje drogi ludzkiego ojcostwa, przeciwnie, omija ją po linii wiary niepokalanej. Cała Trójca obecna jest w tym dziele, jak oznajmia to Anioł: Jezus, Zbawiciel, jest „Synem Najwyższego”, „Synem Bożym”; obecny jest Ojciec, by osłaniać Maryję, obecny jest Duch Święty, by zstąpić na Nią i zapłodnić swą mocą Jej nietknięte łono.

 

Aud. gen., 25 III 1981


więcej tekstów autora
Polecamy

Jak nie czytać Biblii

Bp Kazimierz Romaniuk

Szemini Aceret i Simchat Tora

Bella Szwarcman-Czarnota

Samuel - ostatni z Sędziów

Grzegorz Tomczycki

partnerzy