Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 6 sierpnia 2019
  • komentarzy
  • 211 wyświetleń
  • lubi to!

Wtorek, 06.08.2019

Jan Paweł II

Łk 9, 28b-36

Wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i poszedł z nimi na górę, aby się modlić. A kiedy trwał na modlitwie, zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężów. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w blasku i rozprawiali o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Piotra zaś i jego współtowarzyszy ogarnęła senność. Kiedy się ocknęli, zobaczyli Jego majestat oraz dwu mężów, którzy byli z Nim. Gdy zaś ci już odchodzili od Niego, powiedział Piotr do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi. A kiedy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i zasłonił ich. I przerazili się, widząc, jak znikają w obłoku. Z obłoku zaś dały się słyszeć słowa: Oto mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Gdy jeszcze brzmiał ten głos, Jezus pozostał sam. A oni wszyscy milczeli. Nikomu nie powiedzieli wówczas nic o tym, co widzieli.

 

 

Przemienienie jest wydarzeniem szcze­gólnym w życiu Jezusa. Oto podczas modlitwy na górze Tabor Jezus doznaje uwielbienia ze strony Ojca. Jest to jeden z tych nielicznych momentów Ewange­lii, kiedy przemawia sam Ojciec. Zwy­kle Jezus mówi o Ojcu, albo też przemawia do Ojca. Tym razem mówi sam Oj­ciec, podobnie jak wydarzyło się przy chrzcie w Jordanie. «A z obłoku ode­zwał się glos: ‚To jest Syn mój, Wybra­ny, Jego słuchajcie!’„ (Łk 9, 35). We fragmencie Ewangelii przed chwilą od­czytanym w parze z głosem Ojca idzie niezwykła przemiana zewnętrzna, jak gdyby szczególna «ekstaza»: oto wygląd twarzy Jezusa odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Został również zewnętrznie ogarnięty światłoś­cią i mocą Boga samego. Towarzyszyło zaś temu pojawienie się w chwale Moj­żesza i Eliasza, którzy mówili o Chry­stusowym odejściu, jakie miało się do­konać w Jerozolimie. Chodzi tutaj za­pewne o odejście przez mękę i krzyż, po którym nastąpi zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Przemienienie na górze Tabor jest poniekąd antycypacją tego chwalebnego odejścia. Jezus doznaje uwielbienia na oczach Piotra, Jakuba i Jana, którym udziela się uszczęśliwiający charakter Przemie­nienia Pańskiego. Tym tłumaczą się Piotrowe słowa: «Mistrzu, dobrze, że tu je­steśmy”, oraz dalsze: „Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Łk 9, 33). Obecność obu tych postaci biblijnych wskazuje pośrednio na to, że Jezus jest wypełnieniem oczekiwań, którym oni w Starym Przymierzu dawali świadectwo.

 

12 III 1995, Bazylika Watykańska


więcej tekstów autora
Polecamy

Droga Krzyżowa, VIII

Józef Augustyn SJ

Niedziela, 22.06.2014

Jan Paweł II

Do Nieba wzięta

Św. Jan Damasceński

partnerzy