Warning: Declaration of FeedWordPie_Item::get_id($hash = false) should be compatible with SimplePie_Item::get_id($hash = false, $fn = 'md5') in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpie_item.class.php on line 0

Warning: Declaration of FeedWordPress_Parser::parse(&$data, $encoding) should be compatible with SimplePie_Parser::parse(&$data, $encoding, $url = '') in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/plugins/feedwordpress/feedwordpress_parser.class.php on line 0
Czas na Biblię

Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia

Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naszczas/domains/naszczas.pl/public_html/biblia/wp-content/themes/wizjo/sidebar.php on line 3
  • 6 sierpnia 2019
  • komentarzy
  • 275 wyświetleń
  • lubi to!

Wtorek, 06.08.2019

Jan Paweł II

Łk 9, 28b-36

Wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i poszedł z nimi na górę, aby się modlić. A kiedy trwał na modlitwie, zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężów. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się w blasku i rozprawiali o Jego odejściu, które miało nastąpić w Jerozolimie. Piotra zaś i jego współtowarzyszy ogarnęła senność. Kiedy się ocknęli, zobaczyli Jego majestat oraz dwu mężów, którzy byli z Nim. Gdy zaś ci już odchodzili od Niego, powiedział Piotr do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Postawmy tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi. A kiedy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i zasłonił ich. I przerazili się, widząc, jak znikają w obłoku. Z obłoku zaś dały się słyszeć słowa: Oto mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Gdy jeszcze brzmiał ten głos, Jezus pozostał sam. A oni wszyscy milczeli. Nikomu nie powiedzieli wówczas nic o tym, co widzieli.

 

 

Przemienienie jest wydarzeniem szcze­gólnym w życiu Jezusa. Oto podczas modlitwy na górze Tabor Jezus doznaje uwielbienia ze strony Ojca. Jest to jeden z tych nielicznych momentów Ewange­lii, kiedy przemawia sam Ojciec. Zwy­kle Jezus mówi o Ojcu, albo też przemawia do Ojca. Tym razem mówi sam Oj­ciec, podobnie jak wydarzyło się przy chrzcie w Jordanie. «A z obłoku ode­zwał się glos: ‚To jest Syn mój, Wybra­ny, Jego słuchajcie!’„ (Łk 9, 35). We fragmencie Ewangelii przed chwilą od­czytanym w parze z głosem Ojca idzie niezwykła przemiana zewnętrzna, jak gdyby szczególna «ekstaza»: oto wygląd twarzy Jezusa odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Został również zewnętrznie ogarnięty światłoś­cią i mocą Boga samego. Towarzyszyło zaś temu pojawienie się w chwale Moj­żesza i Eliasza, którzy mówili o Chry­stusowym odejściu, jakie miało się do­konać w Jerozolimie. Chodzi tutaj za­pewne o odejście przez mękę i krzyż, po którym nastąpi zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Przemienienie na górze Tabor jest poniekąd antycypacją tego chwalebnego odejścia. Jezus doznaje uwielbienia na oczach Piotra, Jakuba i Jana, którym udziela się uszczęśliwiający charakter Przemie­nienia Pańskiego. Tym tłumaczą się Piotrowe słowa: «Mistrzu, dobrze, że tu je­steśmy”, oraz dalsze: „Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Łk 9, 33). Obecność obu tych postaci biblijnych wskazuje pośrednio na to, że Jezus jest wypełnieniem oczekiwań, którym oni w Starym Przymierzu dawali świadectwo.

 

12 III 1995, Bazylika Watykańska


więcej tekstów autora
Polecamy

Czekanie na Chrystusa

Roman Brandstaetter

Co nas czeka w Niebie?

Roman Zając

W Chrzest Pański...

Grzegorz Cudotwórca

partnerzy