Wybierz Biblię dla siebie

dołącz do nas
Ewangelia dnia
  • 17 kwietnia 2019
  • komentarzy
  • 208 wyświetleń
  • lubi to!

Środa, 17.04.2019

Jan Paweł II

Mt 26, 14-25

Wtedy jeden spośród Dwunastu, ten, który się nazywał Judasz Iskariota, poszedł do arcykapłanów i powiedział im: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni postanowili [dać] mu trzydzieści srebrników. Od tego momentu szukał już tylko dogodnej sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przyszli do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? A On odpowiedział: Idźcie do miasta, do pewnego człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel kazał ci oznajmić: Mój czas jest bliski. U ciebie chcę spożyć Paschę razem z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im nakazał Jezus. I przygotowali Paschę. A gdy nadszedł wieczór, siedział już przy stole razem z Dwunastu [uczniami]. W czasie wieczerzy zaś powiedział: Zaprawdę mówię wam, jeden z was Mnie zdradzi. A oni, zasmuciwszy się bardzo, poczęli jeden po drugim pytać: Czy to ja, Panie? I odpowiedział: Ten, który macza ze Mną rękę w misie, ten Mnie zdradzi. Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane, lecz biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy jest wydany. Lepiej było by dla tego człowieka, żeby się nie narodził. Wtedy Judasz, ten, który miał Go zdradzić, zapytał: Czy to ja, Rabbi? A Jezus odrzekł: Tyś powiedział. 

 

Znamienne, że już po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus mówi: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony” (J 13,31). Wszystko to stanowi treść życia, męki, śmierci i chwały Jezusa, która — jakby w dalekim zarysie — znajdowała się u proroka Daniela. Wszakże mówi on o panowaniu Syna Człowieczego jako wiecznym i nieprzemijającym. Jezus bez wahania do tego nawiązuje, gdy w zapowiedzi końca świata głosi: „Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą” (Mk 13,26; por. Mt 24,30). Ta eschatologiczna perspektywa ma towarzyszyć ewangelizacji, która wypełnia ziemski czas Kościoła. Jezus mówi: „Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy” (Mt 10,23), potem zaś pyta jakby samego siebie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8).

 

Aud. gen., 29 IV 1987


więcej tekstów autora
Polecamy

Nowy miesiąc, nowy księżyc

Bella Szwarcman-Czarnota

Kapłańskie ciało

Elżbieta Wiater

partnerzy